Merania potvrdili alergologicky významné koncentrácie peľu v ovzduší

noisetierV ovzduší nad Slovenskom je už v alergologicky významných koncentráciách peľ jelše, liesky, cyprusovitých a tisovitých stromov, brestu, aj plesní. To je výsledok prvých tohtoročných meraní vo všetkých monitorovacích staniciach Peľovej informačnej služby (/PIS) na Slovensku – Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Trnavy, Nitry a Žiliny.

Dáta z peľových zberačov dokazujú, že peľová sezóna vplyvom počasia začala podstatne skôr, ako v ostatných rokoch. Ako konštatovala RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktoré je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR, v ostatných dňoch dominoval na území Slovenska predovšetkým peľ jelše a liesky. Najvyššie koncentrácie peľu liesky hlásili monitorovacie stanice Banská Bystrica, 23. 2. 2014 – 785 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu, Žilina v ten istý deň 158 a Košice 124 peľových zŕn v metri kubickom  vzduchu. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová, peľ jelše dosiahol taktiež veľmi vysoké koncentrácie hlavne v Banskej Bystrici, Bratislave, Trnave a aj v Košiciach.

„V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ ďalších druhov z čeľadí cyprusovité – tisovité, peľ brestu a zachytili sme aj prvý peľ topoľa. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ale aj Alternária, Epicoccum. Preto už polinotici začali mať vážnejšie problémy a musia navštíviť alergologické ambulancie“, spresnila RNDr. Lafférsová.

Prognóza na tieto a nasledujúce dni tiež nie je optimistická. Peľová sezóna jelše a liesky sa rozbehla na celom území Slovenska a len počas daždivých dní koncentrácia peľu poklesne do nižších hladín. Počas slnečných dní môžno predpokladať, že dôjde k výraznému nárastu koncentrácií peľu v ovzduší. Postupne bude pribúdať peľ ďalších druhov zo skupiny cyprusovité-tisovité, peľ brestu, topoľov a vŕb. Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.alergia.sk.

Autor: ok

Foto: fotolia.com