Minister školstva s rektormi o kríze v čerpaní eurofondov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler sa tento týždeň stretol s rektormi najväčších výskumných univerzít a predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom, aby prerokovali stav pripravenosti Slovenska čerpať eurofondy vo vede a výskume v novom programovom období. Spoločne sa zhodli na tom, že v prípade, že sa Slovensku nepodarí v dohľadnej dobe naštartovať čerpanie eurofondov v oblasti vedy a výskumu, hrozia slovenskej vede výrazné škody. Kľúčovým problémom je prijatie Akčného plánu k Stratégii inteligentnej špecializácie RIS3, ktoré je podmienkou pre začatie čerpania štrukturálnej pomoci EÚ. „Samotný operačný program Výskum a inovácie bol pritom minulý rok v Bruseli schválený ako vôbec jeden z prvých v rámci EÚ,“ povedal minister Draxler.

Minister s rektormi o kríze v čerpaní eurofondov Foto: MŠVVaŠ

Rektori, aj predseda SAV ministrovi zopakovali stanovisko medializované minulý týždeň, v ktorom trvajú na urýchlenom schválení akčného plánu tak, ako ho predložili rezorty školstva a hospodárstva. Rozpory pretrvávajú na úrovni časti zástupcov zamestnávateľských združení, ktorí požadujú zmeny v systéme riadenia eurofondov. Minister rektorom a predsedovi SAV prisľúbil aktívnu účasť v ďalších rokovaniach o akčnom pláne.

Stretnutia sa za univerzity zúčastnili Rudolf Kropil (SRK), Anton Čižmár (TUKE), Karol Mičieta (UK BA), Robert Redhammer (STU BA), Tatiana Čorejová (UNIZA), Juraj Černák, prorektor pre vedu a výskum (UPJŠ KE), Ján Gaduš, prorektor pre vedu a výskum (SPU Nitra) a za SAV jej predseda Pavol Šajgalík.

Minister s rektormi o kríze v čerpaní eurofondov Foto: MŠVVaŠ
Zdroj: TASR
Foto: MŠVVaŠ, fotolia.com