Ministerstvo zdravotníctva začalo dialóg so záujemcami

TASR

Ministerstvo zdravotníctva SR včera spustilo súťažný dialóg na získanie koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Zástupcovia všetkých piatich silných medzinárodných konzorcií s dlhoročnými skúsenosťami s prevádzkou veľkých nemocníc sa včera postupne stretávali na ministerskej pôde.

Ministerstvo zdravotníctva vyjadrilo presvedčenie, že prostredníctvom súťažného dialógu so skúsenými prevádzkovateľmi moderných koncových nemocníc dosiahne optimálne nastavenie finálnych súťažných podmienok tak, aby bol zabezpečený verejný záujem zdravotnej politiky poskytovať efektívnu, vysoko kvalitnú koncovú zdravotnú starostlivosť v moderných priestoroch nemocnice novej generácie bez ďalšieho vonkajšieho aj vnútorného zadlžovania. Súťažný dialóg je realizovaný v spolupráci so zainteresovanými subjektmi, najmä s Lekárskou fakultou UK, Slovenskou zdravotníckou univerzitou a sociálnymi partnermi. V rámci verejných konzultácií majú subjekty možnosť klásť otázky, ako aj podávať návrhy a pripomienky. MZ SR predpokladá ukončenie súťažného dialógu do konca tohto roku.

Ministerstvo zdravotníctva SR bude vyberať spomedzi nasledovných uchádzačov:

  • Ribera Salud Infraestructuras
  • InterHealth Canada a Metrostav
  • Agel v spolupráci s Assuta Medical Centers
  • Rizzani De Eccher a Policlinico San Donato
  • Pessina Costruzioni v spolupráci s Dúha, a.s. a Credinvest International Slovakia.

Projekt modernej nemocnice počíta s približne 880 lôžkami, ročne má zvládnuť 44-tisíc hospitalizácií, 875-tisíc návštev v ambulanciách, 610-tisíc diagnostických výkonov a 47-tisíc operácií.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com