Sociálna poisťovňa hľadá dodávateľa na zlepšenie komunikačných služieb

Sociálna poisťovňa (SP) chce zlepšiť svoju komunikáciu s klientmi. Hľadá preto dodávateľa, ktorý zabezpečí a nainštaluje technické a softvérové vybavenie pre zabezpečenie väčšej spoľahlivosti a dostupnosti komunikačných služieb. Hodnotu zákazky odhaduje SP vo výške 500.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania. Ako uviedla poisťovňa, dodávateľ by mal zabezpečiť realizáciu záložného prístupového bodu pre komunikačný systém, zvýšiť technologickú úroveň a databázové vybavenie informačného a poradenského centra. “Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby, to znamená doprava, inštalácia dodaných softvérových a hardvérových produktov a zariadení, ich konfigurácia, integrácia a implementácia riešení na jestvujúce systémy komunikačného prostredia, podpora softvérových licencií, vykonávanie záručného servisu v rozsahu stanovených podmienok,” uvádza sa vo vestníku.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 4. septembra tohto roka. Pri súťaži sa použije elektronická aukcia a kritériom pre výber víťaza bude najnižšia cena.

Záujemcovia však budú musieť splniť niekoľko podmienok. “Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia,” uvádza sa vo vestníku. Napríklad nemôže byť v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru musí dodržiavať splátkový kalendár a nesmie byť v exekúcii. Taktiež bude musieť predložiť aj potvrdenie, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, o tom, že nemá evidované nedoplatky poistného a nemá ani daňové nedoplatky. Poisťovňa chce zákazku financovať z rozpočtu správneho fondu.

Zdroj: TASR
Foto: TASR