Monitoring ovzdušia v školách pomôže v prevencii respiračných ochorení

studying in classroomSkúmaním kvality ovzdušia nielen v uzatvorených nevýrobných priestoroch ako sú administratívne inštitúcie, ale aj v školách, predškolských zariadeniach, či bytoch sa zaoberá jedno zo siedmich národných referenčných centier (NRC), ktoré sú zriadené pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica. Odborníci skúmajú prítomnosť napríklad aj formaldehydu a prchavých organických látok v ovzduší a ich vplyv na zdravie najmladšej populácie.

Ochorenia z detstva ovplyvňujú zdravie v dospelosti

Monitoring a vplyv kvality vnútorného ovzdušia na respiračné zdravie detí z rôznych regiónoch SR je jednou z vážnych úloh, ktoré stoja v tomto roku pred pracovníkmi tohto NRC. Riziko ochorení zapríčinených environmentálnymi faktormi je väčšie u detí ako u dospelých. Mnohé chronické respiračné ochorenia nadobudnuté v detstve a dospievaní negatívne ovplyvňujú zdravotný stav v dospelosti.

Ako uviedla vedúca tohto NRC MUDr. Katarína Slotová, metodika preverená realizáciou medzinárodných projektov SEARCH a SINPHONIE umožňuje sledovať kvalitu vnútorného ovzdušia škôl vo vykurovacom období prostredníctvom merania vybraných chemických (CO2, NO2, prchavé organické látky, formaldehyd, prachové častice PM2,5 a PM10), fyzikálnych (teplota, relatívna vlhkosť) a biologických (plesne) faktorov a zároveň hodnotiť vplyv ovzdušia na respiračné zdravie detí na základe údajov poskytnutých rodičmi detí vo forme dotazníkov.

Cieľ: minimalizovať znečistenie ovzdušia v školách

„Zámerom projektu je zaškoliť pracovníkov vybraných RÚVZ, aplikovať osvedčenú metodiku používanú pre štúdie tohto typu v Európe a získať tak údaje vhodné pre zavedenie nových indikátorov komplexného informačného systému o životnom prostredí a zdraví (ENHIS) na národnej úrovni. Cieľom je vytváranie zdravého a bezpečného prostredia pre deti prostredníctvom minimalizovania znečistenia vnútorného ovzdušia v základných školách biologickými, fyzikálnymi a chemickými faktormi s cieľom znížiť výskyt chronických chorôb dýchacieho systému“, zdôrazňuje MUDr. Slotová.

Ako informovala hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, ďalšie z úloh tohto NRC spadajú do oblasti monitoringu biologických alergénov v ovzduší, peľovej informačnej služby, ktorú koordinuje práve banskobystrický RÚVZ, ako aj do oblasti monitoringu alergénov roztočov vo vnútornom prostredí budov.

Autor: ok

Foto: Fotolia