Používajte nové kódy diagnóz, inak vám žiadanky vrátia

arzt bereitet seine schreibarbeit vorUž od 1. septembra 2013 platí zmena zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá ukladá lekárom a zdravotníckym zariadeniam povinnosť používať nové kódy diagnóz ochorení. Nie všetci to však dodržiavajú.

Nové kódy diagnóz majú oproti starým viac číselných znakov, čo si v prípade vypĺňania žiadaniek elektronicky vyžaduje úpravu softéru. Zmenilo sa aj znenie v kódovaní diagnóz. Nové obsahuje aj spresňujúce informácie príslušného ochorenia (napr. lokalizáciu ochorenia, či ide o kompenzovaný/dekompenzovaný stav, údaj o remisii v prípade nádorových ochorení a iné).

Na zmeny ešte vlani upozornila listom Všeobecná zdravotná poisťovňa. Na lekárov teraz apelujú aj firmy, u ktorých si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti objednávajú laboratórne vyšetrenia. Upozorňujú, že ak po 1. februári 2014 dostanú žiadanky so starými, už neplatnými kódmi diagnóz, nebudú ich už akceptovať a vrátia ich poskytovateľom na opravu.

Nové kódy diagnóz prinášame tu: Diagnozy_c_160_2013 a nájdete ich aj na našej webovej stránke v časti Všeobecný lekár, v podčasti Legislatíva: http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/zoznam-chorob/

Autor: ok

Foto: Fotolia