Výbor NR SR súhlasil s vyňatím semien konope zo zoznamu omamných látok

cannabis marijuanaVýbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo dnes schválil návrh ministerstva zdravotníctva vyňať z I. skupiny omamných látok semená konope siatej. Na samotnú rastlinu sa tento návrh nevzťahuje. Návrh rezortu zdravotníctva prišiel po podnete zo strany ministerstva pôdohospodárstva. Semená konope siatej totiž neobsahujú kanabinoidy, preto by nemuseli podliehať kontrolným opatreniam, rovnako ani ich spracovanie.

Do zoznamu I. skupiny psychotropných látok by, naopak, malo pribudnúť nasledujúcich osem nových látok:

  1. AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalén-1-yl)
  2. 5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín
  3. Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón
  4. Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperidín
  5. 4-Metylamfetamín, chemicky „1-(4-metylfenyl)-2-aminopropán
  6. 4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1-(4-metylfenyl)-1-propanón
  7. 3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón
  8. Pentedrón, chemicky 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón

Psychotropná látka GBH by sa na základe rezolúcie OSN mala preradiť z III. do II. skupiny omamných látok. Lieky s obsahom tohto liečiva sa tak budú predpisovať na lekárske predpisy s modrým pruhom.

Návrhom sa ešte musí zaoberať Národná rada SR a v prípade jeho schválenia aj prezident.

Autor: ok

Foto: Fotolia