ŠÚKL sťahuje z trhu jednu šaržu lieku Erdomed

Spoon of baking soda over glass of waterNesúlad so schválenou špecifikáciou lieku je dôvodom nariadenia, ktorým Štátny ústav pre kontrolu liečiv sťahuje z trhu Erdomed 225 mg, plo por 20×225 mg, šarže 123502 s dobou expirácie v septembri 2015. Táto šarža lieku nevyhovuje vo vykonanej skúške na obsah liečiva. Tento nedostatok v kvalite však nepredstavuje ohrozenie zdravia pacienta.

Držiteľ registrácie lieku Medicom International, Česká republika má opatrenie – stiahnutie lieku z úrovne distribútorov, nemocničných a verejných lekární vykonať do piatich dní.

Nariadenie prinášame tu: Erdomed a nájdete ho aj v časti Všeobecný lekár, podčasti Farmakoterapia – upozornenia.

Autor: ok

Foto: Fotolia