ŠÚKL nariadil stiahnutie jednej šarže Erdomedu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv sťahuje z trhu Erdomed 225 mg, plo por 20×225 mg, šarže 123502 s dobou expirácie v septembri 2015. Dôvodom je nesúlad so schválenou špecifikáciou lieku. Táto šarža lieku nevyhovuje vo vykonanej skúške na obsah liečiva. Nedostatok v kvalite však nepredstavuje ohrozenie zdravia pacienta.

Držiteľ registrácie lieku Medicom International, Česká republika má opatrenie – stiahnutie lieku z úrovne distribútorov, nemocničných a verejných lekární vykonať do piatich dní.

Nariadenie prinášame tu:Erdomed