Regionálne úrady verejného zdravotníctva pod ESO nepôjdu

Doctor and a group of workers.Regionálne úrady verejného zdravotníctva zostanú v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Na novej stratégií činností Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ako aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) sa dohodla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Informovala o tom dnes hovorkyňa rezortu zdravotníctva Martina Lidinská.

V teréne sa nedajú nahradiť

Pôvodne mali regionálne úrady prejsť pod rezort vnútra v rámci reformy verejnej správy ESO. Rozhodnutiu ponechať ÚVZ SR a RÚVZ v pôsobnosti MZ SR predchádzali mnohé rokovania. Základom odbornej diskusie bola analýza činností úradov verejného zdravotníctva. ,,Ich aktivity sú špecifické, v takom rozsahu ich nevykonáva žiadna ďalšia inštitúcia, pričom výrazným spôsobom ovplyvňujú verejné zdravie, ako aj chod celého verejného zdravotníctva na Slovensku. Odborníci v oblasti verejného zdravotníctva sú v teréne nezastupiteľní. Ministerstvá zdravotníctva a vnútra sa preto rozhodli, že tieto úrady musia zostať v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Ministerka Zuzana Zvolenská garantuje predpokladanú finančnú úsporu, ktorá sa očakáva od pôvodného riešenia reformy ESO pod gesciou Ministerstva vnútra SR,“ uviedla M. Lidinská.

Úspory sa dotknú miezd a administratívy

V tejto súvislosti prebiehajú aj rokovania s Ministerstvom financií SR, keďže MZ SR požiadalo o zmenu štruktúry príjmových a výdavkových položiek pri zachovaní výšky úspor, s dôrazom na prehodnotenie úspory na mzdách. Podľa vyjadrenia hovorkyne, tieto sa dotknú najmä administratívnych pracovníkov, pretože práve tu je možné zlúčiť obslužné činnosti. Ďalšie peniaze plánujú ušetriť znížením výdavkov na tovary a služby. MZ SR plánuje zvyšovať príjmy, či odpredávať prebytočný majetok regionálnych úradov. Špecifikácia jednotlivých položiek bude známa po odsúhlasení zmeny štruktúry príjmov a výdavkov Ministerstvom financií SR.

Rokujú aj s pôdohospodármi

O efektívnejšom vykonávaní činností, ktoré niekedy súbežne realizuje Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Štátna veterinárna a potravinová správa rokuje ministerka Zuzana Zvolenská s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom.

Autor: ok

Foto: Fotolia.com