Mylan kúpil významnú časť divízie liečiv firmy Abbott

Cost of health

Na svete je opäť ďalšie posilnenie jednej z farmaceutických spoločností. Mylan sa rozhodol kúpiť od firmy Abbott jej mimoamerické portfólio pozostávajúce viac ako zo stovky liekov vo viacerých významných terapeutických oblastiach. Ide predovšetkým o lieky na ochorenia obehovej sústavy, metabolické a gastrointestinálne choroby, antibiotiká, analgetiká, očkovacie látky či lieky na ochorenia centrálneho nervového systému.

V odkúpenom portfóliu sa nachádzajú originálne lieky aj generiká, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú obchodný obrat spoločnosti (sú to napríklad Influvac, Kreon, Brufen). Aj z tohto dôvodu a vďaka silnej pozícii na trhoch v Európe, Kanade či Japonsku Mylan očakáva reálny zisk z novej akvizície vo výške do 2 miliárd dolárov ročne. Ako uviedla Heather Bresch, výkonná riaditeľka spoločnosti Mylan, nové aktíva majú pomôcť firme podporiť rozšírenie používania viacerých liekov na pľúcne ochorenia, vlastného adrenalínového autoinjektoru a posilnia promóciu preparátov na báze biologickej liečby.

Spoločnosť Abbott získa touto transakciou 105 miliónov akcií spoločnosti New Mylan, čím sa stane vlastníkom 21% tejto spoločnosti, pričom akcionári spoločnosti Mylan budú mať v novej spoločnosti 79%-ný podiel.

Autor: poly

Foto: fotolia.com