MZ SR uskutoční konferenciu o rozvoji všeobecného lekárstva

35.Zilina_kongresovka M. Cibulka

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou lekárskou spoločnosťou usporiada dňa 16. decembra 2014 konferenciu s názvom Reforma primárnej zdravotnej starostlivosti. Ide o podujatie, ktoré sa prvýkrát v histórii slovenského zdravotníctva bude venovať na takejto širokej báze analýze, hodnoteniu a plánom rozvoja primárnej zdravotnej starostlivosti.

Témy odborného podujatia sú vybraté tak, aby odzrkadľovali reálny stav, perspektívy smerovania a rozvoja všeobecného lekárstva a pediatrie na Slovensku. Odborníci sa vo svojich prezentáciách zamerajú na realizáciu Strategického rámca, na potreby rozvoja všeobecného lekárstva v horizonte krátkodobej a strednodobej stratégie MZ SR, ako aj na manažment prípravy štandardných diagnostických a terapeutických postupov pod gesciou MZ SR. Významnou témou, ku ktorej budú mať možnosť sa vyjadriť okrem predstaviteľov lekárov, stavovských organizácií aj predstavitelia zdravotných poisťovní a pacientskych organizácií, bude diskusia k plánom vytvorenia centier integrovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

MZ SR pozýva na toto reprezentatívne podujatie všetkých všeobecných lekárov a pediatrov, ktorých uvedená problematika zaujíma. Vzhľadom na mimoriadne veľký záujem a obmedzené priestorové kapacity je potrebné svoju účasť vopred zahlásiť organizátorom podujatia. Kontakt je uvedený na pozvánke.

Pozvánku a kontakt nájdete tu: Konferencia-Pozvanka

Autor: poly

Foto: M. Cibulka