Odborári vyzývajú Čisláka, aby reagoval na upratovania urgentu

Lekárske odborové združenie (LOZ) vyzýva ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby sa vyjadril k postupu riaditeľa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Ladislava Rosochu pri objednávaní upratovacích služieb nového urgentného príjmu. Odborári sa odvolávajú na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a konštatovanie, že došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

“Veríme, že minister zdravotníctva SR ihneď po nástupe ukáže, že chce rezort riadiť transparente, a dať mu novú politickú kultúru, preto ho vyzývame, aby i v tejto kauze konal a vyvodil personálnu zodpovednosť v košickej nemocnici. Pripomíname novému pánovi ministrovi i naše upozornenia na nákup limuzíny pre vedenie UNLP v Košiciach, či na nákup predraženej elektrickej energie pre túto nemocnicu,” uviedol šéf LOZ Peter Visolajský.

Ministerstvo zdravotníctva SR podľa jeho hovorkyne Martiny Šoltésovej daný postup v UNLP preveruje. “K záverom sa vyjadríme až po dôkladnom oboznámení sa s potrebnými informáciami,” uviedla hovorkyňa pre TASR.

Výber na základe prieskumu trhu

Upratovacie služby v budove urgentného príjmu UNLP vykonáva od júna tohto roku spoločnosť LP Servis, s.r.o., ktorej nemocnica podľa kontroly ÚVO zadala zákazku priamo bez postupov verejného obstarávania v zmysle zákona. Došlo tak k bezprostrednému obmedzeniu konkurencie, resp. znevýhodneniu potenciálnych uchádzačov. Upratovacie služby si UNLP objednala v sume zhruba 23.250 eur bez DPH za mesiac. Nemocnica informovala, že výber prebiehal formou prieskumu trhu podľa najnižšej ceny. Prieskum bol realizovaný v máji a oslovené boli štyri spoločnosti, najnižšiu cenu ponúkla vybraná firma so sídlom v Banskej Bystrici.

Predbežné oznámenie vo vestníku verejného obstarávania na výber dodávateľa upratovacích prác zverejnila nemocnica až koncom októbra. Predpokladaná hodnota zákazky na základe predchádzajúceho prieskumu trhu je 600.000 eur bez DPH na dva roky. Úspešný uchádzač by mal zabezpečiť upratovanie troch pracovísk sústredených v novej budove. Informoval o tom denník Korzár.

“Je podľa nás nehorázne, ak sa podľa medializovaných informácií vyberá firma na zákazku vo výške 600.000 eur bez riadneho výberového konania a výhradne priamym zadaním iba na základe akéhosi prieskumu trhu. Riaditeľom Ladislavom Rosochom vybraná firma podľa medializovaných informácií nespĺňa ani kritérium ekonomicky najvýhodnejšieho poskytovateľa upratovacích služieb a ani kritérium odbornosti, nakoľko vo svojom výpise z obchodného registra nemá predmet činnosti dezinfekcia, nevyhnutný pri upratovacích činnostiach v nemocničných zariadeniach,” vyhlásil Visolajský.

UNLP podľa jej hovorkyne Ladislavy Šustovej poskytne stanovisko vo veci pre pracovnú zaneprázdnenosť riaditeľa nemocnice v stredu (10.12.).

Zdroj: TASR

Foto: TASR