Sestry protestovali proti rozkrádaniu pred piešťanskou nemocnicou

S výzvou, aby vláda SR prijala systémové opatrenia, pri ktorých bude garantovaná efektivita vynaložených zdrojov, priamo úmerná vynaloženej zdravotníckej starostlivosti a aby v nemocniciach v pôsobnosti štátu vytvorila správne rady so zvolenými zamestnancami tak, aby nedochádzalo k netransparentnému nakladaniu s finančnými prostriedkami, skončilo sa dnes v Piešťanoch protestné zhromaždenie, ktoré zvolala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Piešťany si symbolicky vybrala pre medializovanú kauzu predraženého CT prístroja pre miestnu nemocnicu, čo odštartovalo rad zmien na politických postoch.

Na proteste sa zúčastnilo okolo dvesto zdravotných sestier a stredných zdravotníckych pracovníkov z rôznych častí Slovenska, do Piešťan pricestovali aj z Košíc či Svidníka. Účastníci tiež žiadali, aby bol prijatý zákon o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v znení, ako ho pripomienkovali organizácie zdravotníkov.

“Ak bude vláda naše požiadavky ignorovať, budeme nútení pokračovať v podobných protestoch, na ktorých budeme verejne poukazovať na nedostatky a rozkrádanie systému,”
povedala prezidentka komory Iveta Lazorová. Podľa jej vyjadrenia prišli všetci tí, ktorí nie sú ľahostajní a chcú poukázať na zlý zdravotnícky systém, ktorý s tichou podporou vlády vyciciava finančné zdroje, takže nie je dostatok na starostlivosť o pacientov a odmeňovanie pracovníkov.

“Dôrazne žiadame, aby vláda urobila nápravu a potrestala všetkých, ktorý sa na systéme priživujú. Nestačí, aby bolo braných na zodpovednosť pár ľudí. Chobotnici, ktorá sa zažrala do systému a politickej mafii na vrchole pyramídy, treba odťať hlavu,” dodala Lazorová.

Zdroj: TASR

Foto: TASR