Na internom oddelení vo Zvolene majú epidémiu hnačky

Nurse helps the senior woman in washingEpidémia hnačkových ochorení vypukla medzi hospitalizovanými pacientmi na Internom oddelení v Nemocnici Zvolen. Od 17. februára zaznamenali sedem prípadov. Počet exponovaných osôb je vysoký, až 48, z toho 22 sú pacienti, zvyšok je personál. Ten je zatiaľ zdravý. „U jedného pacienta s klinickými príznakmi sa virologickým vyšetrením stolice potvrdila prítomnosť Norovírusu,“ informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.

Klinické príznaky pacientov boli bolesti brucha, vracanie, u troch pacientov evidovali opakované riedke stolice, pričom všetci pacienti sú bez teploty. Prameň nákazy zatiaľ známy nie je, rovnako ani faktor prenosu. „Na oddelení tohto zdravotníckeho zariadenia, kde sa hnačky vyskytli, boli nariadené príslušné protiepidemické opatrenia,“ spresnila hovorkyňa.

Hepatitída v Hronskožiarskom okrese sa rozmáha ďalej

Už pätnásty prípad ochorenia na vírusovú hepatitídu (VHA) u rómskych detí v rámci epidémie, ktorá začala 26.11.2013, hlási RÚVZ Žiar nad Hronom. Doteraz ochorelo 38 osôb. „Ide prevažne o Rómov v lokalite pod Kortinou v Žiari nad Hronom, žijúcich v zlých hygienických podmienkach, kde sa ochorenie šíri medzi obyvateľmi úzkymi osobnými kontaktmi,“ uviedla M. Tolnayová.

Autor: okotolia.com

Foto: f