Farmaceutické spoločnosti dali vlani na marketing vyše 41 miliónov eur

Euro-Geldscheine auf MedikamentenCelkove 188 farmaceutických spoločností priznalo, že v roku 2013 dalo na marketing, propagáciu či nepeňažné plnenia spolu 41 miliónov eur. Ďalších 136 farmaceutických firiem nahlásilo nulové výdavky. Povinnosť nahlasovať Ministerstvu zdravotníctva SR výdavky na propagáciu a marketing farmaceutickým firmám vyplýva zo zákona o lieku č.362/2011.

“Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že povinnosť nahlásiť do 31. januára 2014 výdavky z predchádzajúceho roka si nesplnil približne rovnaký počet subjektov ako uplynulý rok. Vlani to bolo 74 firiem,” uviedla hovorkyňa MZ SR Martina Lidinská.

Keďže ide o zákonnú povinnosť, MZ SR začne správne konanie voči spoločnostiam, ktoré si ju nesplnili. Za porušenie ustanovení zákona môžu dostať pokutu vo výške od 500 eur do 25- tisíc eur.

Autor: ok

Ilustračné foto: fotolia.com