Poisťovňa vypátrala viac ako 30 miliónov, ktoré nepriznali podnikatelia a živnostníci

vzp-logoPripomína to takmer detektívne pátranie po nepriznaných miliónoch. V hlavných úlohách vystupujú na jednej strane zamestnanci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Českej republiky a na druhej strane podnikatelia, ktorí na zdravotnom poistení neodviedli toľko peňazí, koľko im ukladá zákon. VZP vďaka tomuto pátraniu, pri ktorom spolupracovala s finančnými úradmi, vybrala vlani na poistnom o 30 miliónov korún českých viac. Žiadna iná zdravotná poisťovňa doteraz takto aktívne za peniazmi určenými na verejné zdravotné poistenie nešla.

„Princíp bol jednoduchý. VZP porovnala svoje dáta, ktoré má k dispozícii o osobách samostatne zárobkovo činných, s dátami, ktorými disponujú finančné úrady. Približne u 5% podnikateľov a živnostníkov sa ukázali najrôznejšie nezrovnalosti. V niektorých prípadoch sa vysvetlili. V iných sa však potvrdilo, že napríklad podnikateľ nebol u VZP vôbec evidovaný ako SZČO (poistné za neho napríklad platil štát) alebo vykazoval nižšie poistné, než koľko by mal podľa zákona vzhľadom k priznaným príjmom,“ informoval Mgr. Oldřich Tichý, vedúci tlačového oddelenia a tlačový hovorca VZP.

Celkový prínos tejto kontrolnej akcie, ktorú VZP vlani vykonala vôbec prvýkrát, bol vyčíslený na viac ako 30 miliónov korún. ,,Z toho vyše 20 miliónov už bolo skutočne doplatené na vyššom poistnom a viac ako 2 milióny pripadá na uhradené penále. Ďalších viac ako 10 miliónov bude postupne hradených v splátkach,“ spresnil hovorca. Vzhľadom na úspešnosť akcie VZP ju zopakuje aj v roku 2014.

VZP ČR však usiluje predovšetkým o to, aby sa platcovia poistného do problémov vôbec nedostávali. S týmto cieľom napríklad spustila v januári projekt, v rámci ktorého upozorňuje pomocou správ SMS či e-mailu na dlh tých, kto krátkodobo nezaplatili zdravotné poistenie. Klienti, ktorí na platbu hoci v návale iných povinností zabudli, sa vďaka tomu môžu vyhnúť možnému nárastu dlžnej čiastky alebo penále. Po prvej etape pilotnej časti už má projekt pozitívne výsledky a v minulých dňoch ho rozšírili pre tri kraje.

Autor: ok, VZP ČR