Na strednom Slovensku sa opäť vyskytla žltačka aj meningitída

grunge concept

Z Infekčného oddelenia vo Všeobecnej nemocnici v Lučenci nahlásili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote jeden sporadický prípad meningokokovej meningitídy u 11-mesačného dieťaťa, žijúceho v lokalite s nízkym hygienickým štandardom. Ochorenie hlásili tamojší epidemiológovia na základe klinickej symptomatológie: telesná teplota 39 C, petechie a pozitívne laboratórne testy. V rámci protiepidemických opatrení v ohnisku nákazy bol priamym kontaktom nariadený lekársky dohľad a zabezpečená príslušná profylaktická terapia.

V okrese Banská Bystrica bolo nahlásené ochorenie na akútnu vírusovú hepatitídu typu A u 15-ročného chlapca z detského domova v Banskej Bystrici. Chlapec sa pred 3 týždňami vrátil z psychiatrickej liečebne v Kremnici. Ochorenie sa začalo príznakmi akútneho respiračného ochorenia, zvýšenou telesnou teplotou, následne sa u pacienta objavil ikterus a tmavý moč. Potrebné protiepidemické opatrenia v detskom domove a v základnej škole, ktorú pacient navštevuje, boli zabezpečené v plnom rozsahu.

V 22. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický RÚVZ, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 3729 prípadov ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1075 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 198 prípadoch, čo je chorobnosť 58 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec (495), Revúca (478), Rimavská Sobota (471), Banská Bystrica (392) a Žarnovica (380).

Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Revúca, Veľký Krtíš, Poltár a Banská Bystrica. Počet komplikácii v sledovanom týždni sa v porovnaní v uplynulým nezmenil a predstavuje 3,6 % z celkového počtu ochorení. Najviac komplikácií sa vyskytlo medzi seniormi – 5,3 %, ostatné vekové kategórie sú na tom približne rovnako. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest aj chrípky sa skomplikovali zápalmi dutín (65 prípadov), zápalmi stredného ucha (23) a v 48 prípadoch zápalmi pľúc. Z hľadiska veku je najvyššia chorobnosť na ARO u ekonomicky aktívneho obyvateľstva a medzi adolescentmi, na CHPO je najviac chorých medzi najmenšími deťmi a seniormi.

Zdroj: Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com