ŠÚKL preventívne sťahuje z trhu liek Linex

Linex

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Linex kapsuly, cps dur 32 (blis.Al/Al), č. šarže EC8004, exp. 01/2016 z trhu. Dôvodom stiahnutia z trhu je nesúlad so špecifikáciou v parametri mikrobiologická kvalita – v retenčných vzorkách bol zaznamenaný vyšší výskyt baktérie Staphylococcus epidermidis ako je povolené v špecifikáciách. Tento nedostatok v kvalite nepredstavuje ohrozenie zdravia pacienta, stiahnutie má preventívny charakter. Na trhu sú dostupné iné prípravky, ktoré možno použiť ako alternatívy v liečbe.

http://www.sukl.sk/buxus/docs//Inspekcia/PostregistracnaKontrola/Mimoriadne_oznamy/2014/Stiahnutie_z_trhu_Linex_kapsuly_32_al_al.pdf

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Foto: heuréka. sk