Šanca na získanie finančnej podpory pre nadaných študentov

Group doctors at reception in hospital.

Máte doma nadaného študenta, ktorého zaujíma fyzika, chémia, biológia, či iná veda? Chcel by sa venovať výskumu, no chýba mu potrebná finančná podpora? AXA Fond umožní už po štvrtý raz, získať financie mladým ľuďom vo veku do 26 rokov, ktorí majú výborné študijné výsledky, zúčastňujú sa na olympiádach, súťažiach, angažujú sa v záujmových činnostiach a celkový príjem ich domácnosti nepresahuje sumu 1 000 eur. Záujemcovia môžu o podporu z tohto grantového programu požiadať až do 17. októbra 2014.

Prihlásenie sa do programu je veľmi jednoduché. Po registrácií je potrebné navrhnúť projekt, čo znamená opísať, na čo prípadnú finančnú podporu študent využije, zostaviť rozpočet a doložiť potrebné potvrdenia, ktoré si vyžaduje štatút grantového programu. Podporu z AXA Fondu je možné využiť napríklad na realizáciu konkrétneho výskumného, či vedeckého projektu, štúdia na zahraničnej univerzite, na účasť na vedeckých konferenciách a seminároch a ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou predloženého projektu.

V rámci predchádzajúcich ročníkov AXA Fondu sa prihlásilo množstvo šikovných a ambicióznych mladých ľudí, ktorí chceli študovať v zahraničí, venovať sa výskumu rakoviny, robiť výskum v oblasti organickej fotochémie, či zatraktívniť štúdium fyziky formou prednášok a exkurzií v domácich a zahraničných špičkových laboratóriách a firmách pôsobiacich v technickom odvetví. Doteraz AXA takto podporila 36 šikovných mladých ľudí a prerozdelila im na projekty vzdelávania celkovo viac ako 85 000 eur.

Vo 4. ročníku programu AXA Fond je opäť pripravených viac ako 25 000 eur. O najzaujímavejších projektoch rozhodne porota, jednotlivé projekty však môže podporiť aj široká verejnosť, a to prostredníctvom facebookovej stránky AXA Slovensko do konca novembra 2014.

„V tomto ročníku sme sa rozhodli pre pomerne významnú zmenu v podmienkach grantového programu. Posunuli sme hranicu minimálneho príjmu domácnosti, v ktorej študenti žijú na 1 000 eur, aby sme tak umožnili ešte väčšiemu počtu mladých nádejných vedcov získať podporu pre ich záujmy a štúdium,“ uviedol Matej Kubinec, hovorca AXA.

Viac informácií o podmienkach na www.axafond.sk alebo facebook.com/AXASlovensko.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com