Na svete sú milióny chorých na tuberkulózu, najviac v Ázii, Afrike a Indii

Doctor with chest X-rayV roku 2012 bolo na svete zaregistrovaných 8,6 milióna prípadov tuberkulózy (TBC) a 1,3 milióna ľudí zomrelo na TBC. Ďalších 320 000 úmrtí na HIV bolo spojených s ochorením na tuberkulózu. Konštatuje sa to v Správe o celosvetovom boji proti tuberkulóze za rok 2013 Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) na základe údajov zozbieraných v 197 krajinách, na ktorých území sa vyskytuje dovedna 99% ochorení TBC celého sveta.

Cieľ: zvrátiť vývoj v chorobnosti

Jedným z kľúčových cieľov je do roku 2015 zastaviť nárast počtu ochorení a vytvoriť podmienky na ich zníženie. Do roku 2015 by sa malo zredukovať rozšírenie ochorenia a úmrtnosť naň o 50% v porovnaní s rokom 1990. Hoci nárast chorobnosti sa za ostatných 10 rokov podarilo znížiť, tempo znižovania (o 2% ročne) je stále pomalé. V celosvetovom meradle sa úmrtnosť na TBC od roku 1990 do roku 2012 podarilo znížiť o 45%. Vytýčený cieľ sa už podarilo dosiahnuť v dvoch regiónoch – v americkom a v západnej časti Tichého oceánu.

Aby TBC prestala byť problémom zdravotníctva

Na dosiahnutie cieľa do roku 2050, aby TBC prestala byť problémom spoločného zdravotníctva, je potrebné zabezpečiť chorým na TBC všeobecný a rovnaký prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, znížiť sociálnu a ekonomickú záťaž a ľudské utrpenie spojené s tuberkulózou, chrániť zraniteľné skupiny obyvateľov pred týmto ochorením vrátane ľudí s HIV. Je nevyhnutné podporovať rozvoj nových prístupov a metód boja s tuberkulózou a vytvárať príležitosti pre ich včasné a účinné použitie.

Údaje o TBC vo svete

  • Podľa odhadov v roku 2012 bolo 1,1 milióna (13%) z 8,6 milióna ľudí, ktorí ochoreli na TBC, HIV pozitívnych. 75% týchto prípadov bolo z afrického regiónu;
  • vo väčšine prípadov na TBC ochorejú a aj naň umierajú muži. Napriek tomu TBC zostáva jednou z troch najčastejších príčin úmrtnosti žien na celom svete. Podľa odhadov v roku 2012 na TBC zomrelo 410 000 žien, vrátane 160 000 spomedzi HIV pozitívnych. Polovica HIV pozitívnych, ktorí zomreli v roku 2012 na TBC, boli ženy. Z celkového počtu 8,6 milióna nových prípadov TBC v roku 2012 na celom svete bolo 2,9 milióna žien;
  • podľa odhadov v roku 2012 ochorelo na TBC 530 000 detí vo veku do 15 rokov a 74 000 zomrelo v dôsledku TBC (HIV pozitívne deti);
  • najviac prípadov sa vyskytlo v regióne juho-východnej Ázie (29%), Afriky (27%) a v západnej časti Tichého oceánu (19%). Len na Indiu a Čínu pripadá 26% a 12% z celkového počtu ochorení;
  • chorobnosť podľa jednotlivých krajín je veľmi rozdielna – kým v južnej Afrike a Svazilande pripadajú rádovo tisícky prípadov na 100 000 obyvateľov, v krajinách amerického kontinentu, v celom rade európskych krajín, v Austrálii, Japonsku a na Novom Zélande sa vyskytuje 10 prípadov na 100 000 obyvateľov;
  • od roku 1995 do 2012 bolo úspešne preliečených 56 miliónov chorých s TBC z tých krajín, ktoré prijali globálnu stratégiu SZO proti TBC, vďaka čomu sa podarilo zachrániť 22 miliónov ľudských životov.

Zo zdrojov SZO spracovala Eva Koperová

Foto: Fotolia