Na zmenu zdravotnej poisťovne zostáva desať dní

UDZS logo

Do 30. septembra 2013 môžu poistenci požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne k 1. januáru 2014. Prihlášku môžu podať len do jednej z troch zdravotných poisťovní (ZP) – Dôvery, Unionu a Všeobecnej ZP.

Podľa informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v roku 2012 z celkového počtu 5 216 035 poistencov využilo možnosť k 1. januáru 2013 sa prepoistiť 187 341 osôb, z toho 10 181 prihlášok úrad neakceptoval. Jedným z dôvodov bolo napríklad podanie prihlášky do viacerých poisťovní, alebo nesprávne vypísanie prihlášky.

Úrad akceptoval 177 160 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2013, čo je 3,40% z celkového počtu poistencov. Kým Dôvera a VšZP zaznamenali odliv klientov o 0,76%, resp. 0,56%, naopak, príliv o 7,3% zaznamenali v Unione.

“Od svojho začiatku pôsobenia na trhu svojou činnosťou orientujeme v prvom rade na poskytnutie kvalitnej, bezpečnej, dostupnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, dlhodobo máme kratšie čakacie lehoty ako ostatné zdravotné poisťovne, najmenej poistencov na čakacích listinách, naši poistenci môžu využívať širokú škálu zdravotných a iných výhod,” zdôvodnila spomínaný výsledok hovorkyňa Unionu Judita Smatanová.

Každý rok sa objavujú aj podvody

Podľa hovorkyne Petry Balážovej sa VšZP sústredila na korektnú a čestnú prepoisťovaciu kampaň. “Máme stabilný poistný kmeň. Za pozitívum považujeme aj fakt, že sa k nám vrátili poistenci, ktorí už vyskúšali aj iné zdravotné poisťovne a opäť sa vrátili k nám,” uviedla.

ZP Dôvera predpokladá, že nových klientov oslovuje možnosť ušetriť na liekoch, unikátna Elektronická pobočka tejto poisťovne alebo ponuka nadštandardných očkovaní a výhod pre poistencov.

Každoročne počas prepoisťovacej kampane sa ZP stretávajú s nekalými praktikami. Podľa slov hovorkýň, zvyčajne im ich nahlásia samotní poistenci. Napríklad Union ZP eviduje z ostatných dvoch zdravotných poisťovní, teda z VšZP  a ZP Dôvera, spolu vyše 620 žiadostí od poistencov Union ZP o obnovenie poistného vzťahu z dôvodu neoprávneného prepoistenia.

V prípade neoprávnené prepoistenia je potrebné, aby poistenec podal podnet a žiadosť o storno prihlášky do zdravotnej poisťovne, do ktorej bol neoprávnene prepoistený.