Najčastejším dôvodom invalidity sú choroby

AGEL SK

Podľa záznamov Sociálnej poisťovne (SP) poberá invalidný dôchodok približne 118.000 mužov a 116.000 žien. Najviac poberateľov invalidných dôchodkov je v Prešovskom kraji, kde ich je vyše 37.000 a v Košickom 33.000. Najmenej poberateľov je v Bratislavskom kraji – 18.000.

Keď sa povie invalidita, mnohým ako prvé napadne úraz či nehoda. Faktom však je, že úrazy spôsobujú len necelé 3 % invalidít. Zvyšok, vyše 97 %, majú na svedomí choroby.

Z pohľadu vplyvu na rodinu a jej finančnú stabilitu je invalidita jedným z najvážnejších rizík. Prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá. Každoročne je uznaných viac ako 20.000 invalidít a podľa posledných údajov počet poberateľov invalidných dôchodkov dosahuje takmer 235.000. No len tretina z nich, necelých 80.000, vykonáva popri dôchodku i nejakú pracovnú činnosť. Zvyšok je odkázaný na podporu štátu. Priemerná výška invalidného dôchodku je pritom iba 264 eur.

Hoci pripoistenie invalidity patrí k tým kľúčovým, ľudia ho často nemajú nastavené správne. “Mnohí si myslia, že invalidita vzniká najmä v dôsledku úrazov, a podľa toho si nastavujú poistenie. Úrazy však stoja za menej ako troma zo sto prípadov invalidity, zvyšok majú na svedomí choroby,” vysvetľuje Daniela Guťanová z NN Životnej poisťovne. Medzi najčastejšie príčiny invalidity patria ochorenia svalov a obehovej sústavy, kostrového a spojivového tkaniva, duševné poruchy a poruchy správania, onkologické choroby.

Sociálna poisťovňa podľa poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozlišuje dva stupne invalidity – čiastočnú, pri ktorej je schopnosť pracovať znížená o 41 – 70 % vrátane a plnú invaliditu s vyše 70-% poklesom. Obdobné škálovanie používajú i životné poisťovne. Väčšina z nich však kryje len prípady plnej invalidity. V porovnaní s čiastočnou invaliditu je jej výskyt výrazne nižší, len tretinový. V uplynulom roku z celkového počtu 22.300 nových priznaných invalidít predstavovali tie čiastočné až 74 % a plné iba 26 %. Pri výbere životnej poisťovne je preto lepšie uprednostniť tú, ktorá kryje komplexnú invaliditu z dôvodu choroby aj úrazu.

Zdroj: TASR

Foto: AGEL SK, a.s.