Najlepší odchádzajú za hranice

Doctor examining boy

Zo štatistík taktiež vyplýva, že spomedzi desatiny žiakov s najlepším hodnotením až 70 percent plánuje vysokoškolské štúdium v susednom Česku. Študentov najviac lákajú lekárske, ekonomické a IT odbory. Za následok môžeme považovať odlev najlepšie disponovaných uchádzačov zo slovenských škôl. Najviac podaných prihlášok bolo na Masarykovu univerzitu v Brne – až 2331 žiakov sa hlási na Lekársku fakultu.

Najlepšie univerzity na Slovensku

Ďalšieho dotazníkového šetrenia sa zúčastnilo 7627 maturantov, ktoré bolo zamerané na najprestížnejšie vysoké školy na Slovensku. Prieskum ukázal, že na prvom mieste sa umiestnila Univerzita Komenského v Bratislave, s viac ako 20 percentami hlasov. Druhé miesto obsadili české univerzity a najlepšiu trojicu uzatvára Slovenská technická univerzita, ktorú za najkvalitnejšiu považuje 10 percent opýtaných.

Financovanie zahraničných študentov

Často kladenou otázkou verejnosti je, či sa Českej republike oplatí financovať zahraničných študentov. Nemecká inštitúcia German Academic Exchange Service (DAAD) zverejnila štúdie zaoberajúce sa práve týmto problémom. Tie ukazujú na ekonomický prínos, ktorý predstavujú zahraniční maturanti pre štát kam prídu študovať. Celkové šetrenie prišlo k záveru, že zahraniční študenti prinášajú pozitívny ekonomický prínos ktorý prichádza s časom. Čím dlhšie žiak, prípadne absolvent ostáva v danej krajine, tým viac narastá ekonomický prínos. Výpočtami uviedli, že ak absolvent ostane v krajine po ukončení štúdia, náklady na jeho štúdium sa krajine vrátia už o 5 rokov. Pravdepodobne aj to je dôvod, prečo zahraničné školy podporujú našich slovenských študentov.Odchádzame za kvalitou

Tohtoročný prieskum sa pýtal aj na dôvody odchodu maturantov do zahraničia. Až 82 percent uviedlo, že za odchodom stojí kvalita českých univerzít. Ďalších 27 percent motivujú lepšie pracovné príležitosti po ukončení štúdia. Z pohľadu uchádzačov na vysoké školy je to aj túžba po študentskom živote v Prahe či Brne, prítomnosť kamarátov a iné.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com