Tisícky sestier neplatili komore členské, rozposlala výzvy

Ecg test of man.

Tisícky sestier majú podlžnosti voči Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), upozorňuje jej prezidentka Iveta Lazorová. Vo februári im preto komora poslala výzvy na zaplatenie dlhu. Lazorová takto vyzvala sestry, ktoré neplatia členské kontinuálne od roku 2004, kedy sa povinné členstvo v komore zrušilo zákonom. Celkový dlh presne nevyčíslila, má ísť o tisícky eur. “Ťažko sa nám plánuje rozpočet, keď nevieme, koľko členov vôbec zaplatí poplatky v danom roku,” povedala pre TASR šéfka komory. Pravidelne podľa nej neplatí vyše 8000 sestier, najväčšia komora v zdravotníctve má viac než 27.000 členov. Ročný poplatok je pre tento rok 25 eur.

“Komora nie je žiadne občianske či záujmové združenie, ktoré si vyvíja aktivity podľa svojich predstáv, ale stavovská organizácia plniaca úlohy pridelené zákonom,” uviedla. Sestry preto požiadala, aby členské uhradili, v prípade, že členkami nechcú byť, majú písomne požiadať o vyčiarknutie zo zoznamu členov. Prestať platiť členské sa nepovažuje za žiadosť o vyradenie z členstva, dodala.

O problém komory s neplatičmi sa začal zaujímať aj poslanec NR SR a člen zdravotníckeho výboru Viliam Novotný (nezaradený). Informoval sa priamo u Lazorovej. “Mnohé sestry si mysleli, že ak sa členstvo stalo zákonom dobrovoľné, tak im zaniklo. Iné si zase mysleli, že keď z rôznych dôvodov nevykonávajú povolanie sestry, platiť nemusia. Aj keď odišli napríklad pracovať mimo zdravotníctva, prípadne do zahraničia,” referoval zo stretnutia. Dlžnú sumu zo strany mnohých sestier označil Novotný za citeľnú v ich rodinných rozpočtoch. “Pri biednych platoch, ktoré dostávajú v našom zdravotníctve,” poznamenal. Maximálna výška dlžného členského je podľa neho 142 eur. Novotný sestrám radí, aby sa odvolali. Pripomenul, že pokiaľ už nechcú ostať v komore, môžu do konca marca vystúpiť a neplatiť už členské na tento rok.

V súvislosti s neplatičmi oslovila TASR aj Slovenskú lekársku komoru (SLK). Na otázky, ako rieši problém s neplatičmi a koľko dlžníkov komora registruje, neodpovedala.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com