Nemocnice v Galante a Dunajskej Strede “priklepli” Svetu zdravia, a.s.

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., víta rozhodnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a je pripravená na ozdravenie regionálnych nemocníc v Galante a Dunajskej Strede.

„Rozhodnutie poslancov TTSK nás teší. Predstavuje pre nás záväzok, aby sme dokázali ozdraviť obidve nemocnice a pacientom z regiónov Galanty a Dunajskej Stredy poskytovať zdravotnú starostlivosť na vyššej úrovni. Dôkazom, že k tejto úlohe pristupujeme zodpovedne, je garantovaná výška kapitálových investícií počas najbližších piatich rokov v objeme 20,4 milióna eur,“ zdôraznil generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka.

Dodal, že spoločnosť je pripravená v nemocniciach okamžite po prevzatí primárne riešiť problémy s finančnou zadlženosťou, dlhodobou podinvestovanosťou a z toho vyplývajúceho zlého technického stavu medicínskej techniky a budov. „Súčasne budú môcť obidve nemocnice okamžite využívať synergie našej siete v medicínskych a prevádzkových oblastiach. Keďže je nám známa veľmi zložitá ekonomická situácia oboch nemocníc, konkrétne by sme sa zamerali na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti, usporiadanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, rýchlu obnovu medicínskej techniky a na stabilizovanie personálu,“ povedal generálny riaditeľ Lopatka. Pripomenul, že dnešné rozhodnutie TTSK ešte podlieha schváleniu Protimonopolného úradu SR.

Podmienkou strany Most-Híd bolo a je zachovanie všetkých oddelení a ambulancií v nemocniciach v Galante a Dunajskej Strede. „Poslanci za Most-Híd podporili predložené uznesenie TTSK – predaj nemocnice v Galante a Dunajskej Strede s podmienkou, že predseda Tibor Mikuš a podpredseda József Berényi podpíšu zmluvu s predstaviteľmi Svetu zdravia o nezrušení žiadneho oddelenia a ambulancie tak, ako to bolo sľúbené predstaviteľmi spoločnosti na spoločnom zasadnutí komisií. Je teraz úlohu vedenia TTSK, aby tento verejný prísľub aj dodržali,“ povedal na margo hlasovania poslanec TTSK Gábor Gál.

Zdroj: TASR

Foto: TASR