Najlepším medikom sa stala Eva Korňanová z Pezinka

Group doctors at reception in hospital.

Víťazkou druhého ročníka súťaže Medik roka 2016 sa stala 24-ročná Eva Korňanová z Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi v januári 2016 vyhlásila odbornú súťaž pre študentov 5. a 6. ročníkov všetkých lekárskych fakúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej mohli preveriť svoje teoretické aj praktické poznatky a skúsenosti.

Uplynulý víkend sa vo vranovskej nemocnici konalo finálové sústredenie, na ktorom 20 najlepších súťažiacich absolvovalo kombináciu odborných workshopov a praktických súťaží. Finalisti si vyskúšali chirurgické šitie, popisovanie röntgenových snímkov, určovanie krvných skupín a prácu s ultrazvukom v intenzívnej medicíne. Z nemedicínskych oblastí sa zoznámili s ekonomickým riadením nemocnice, fungovaním zdravotného poistenia, právnou sebaobranou lekára a s princípmi komunikácie s pacientom. Všetci finalisti získali od siete nemocníc ponuku na pracovné miesto na oddelení v nemocnici podľa vlastného výberu.

“Naše zdravotníctvo potrebuje zmenu, ktorá sa však bez mladých ľudí nedá zrealizovať. Dvadsať najlepších slovenských medikov dokázalo, že sú pripravení okrem odborných znalostí rozvíjať sa aj v ďalších nevyhnutných oblastiach. Z našich skúseností vieme, že lekár budúcej generácie by mal byť súčasne dobrý komunikátor, tímový hráč a mal by mať základné znalosti z ekonomiky, IT a zo štatistiky. Z minuloročných 20 finalistov sa nám podarilo zamestnať troch v našich nemocniciach. Verím, že aj vďaka tejto súťaži sa čoraz viac medikov rozhodne pre prácu v slovenskom zdravotníctve,” uviedol Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.

Víťazka Eva Korňanová z Pezinka získala hlavnú finančnú výhru v hodnote 3000 eur. Na druhom mieste sa umiestnila Martina Paulenová zo Žiliny, 23-ročná študentka 6. ročníka na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Tretie miesto obsadila Zuzana Horváthová z Galanty, 23-ročná študentka 5. ročníka na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera o najlepšieho medika inovátora vyhrala Lucia Mládenková zo Žiliny, šiestačka na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Získala finančnú výhru 1000 eur.

Do súťaže sa celkovo prihlásilo 129 medikov, semifinálový online kvíz vyplnilo 107 z nich.