Najväčší záujem je o štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK

wikipedia

Najžiadanejšou fakultou z hľadiska záujmu uchádzačov o štúdium je za rok 2014 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine. Uvádza to hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA, ktorá hodnotila činnosť celkovo 112 slovenských fakúlt, 104 verejných fakúlt a osem fakúlt súkromných vysokých škôl.

Fakulty boli rozdelené do 11 skupín podľa odborov. ARRA sa pri hodnotení opierala o verejne dostupné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu, hodnotenie pozostávalo z 20 indikátorov.

Výsledky poukazujú na to, že väčšina fakúlt zo skupiny umeleckých vysokých škôl ostáva z hľadiska záujmu na popredných miestach aj v konkurencii ostatných vysokých škôl. Najväčší náskok pred ostatnými fakultami vo svojej hodnotiacej skupine mala zasa Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. “Vyplýva to z vysokého plnenia väčšiny kritérií celkového hodnotenia, zlepšenej publikačnej činnosti i použitia činnosti fakulty ako zdrojov citácií,” uviedol zástupca ARRA Ivan Ostrovský.

Miroslav Medveď z agentúry ARRA takisto poukázal na zväčšujúcu sa mieru diferenciácie medzi fakultami i na fakt, že v jednotlivých skupinách ostávajú na čele niektorí lídri, pričom v prípade niektorých vysokých škôl sú tie isté školy na čele rebríčka už päť rokov po sebe. Platí to napríklad pri Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave či Právnickej a Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

Podrobné výsledky spolu s tabuľkami a analýzami k hodnoteniu vysokých škôl možno nájsť na stránke www.arra.sk.

Zdroj: TASR

Foto: wikipedia.com