Slovenskí vysokoškoláci sú so štúdiom spokojní, ale neveria si

TASR 1

Slovenskí vysokoškoláci sú s celkovou kvalitou výučby spokojnejší ako ich spolužiaci v Európskej únii. Svoje šance uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia však vidia horšie, než je priemer v EÚ. Vyplýva to z prieskumu Eurostudent, ktorý sa konal v tridsiatke krajín. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Podľa prieskumu sa hodnotenia vysokých škôl slovenských študentov a študentov EÚ veľmi nelíšili. Svoju spokojnosť s kvalitou výučby na ich vysokej škole vyjadrilo 69 percent slovenských študentov. Študenti slovenských vysokých škôl, ale aj študenti krajín EÚ, najlepšie hodnotili prístup učiteľov k študentom (SR – 65 percent, EÚ – 71 percent), ale podobne chválili aj podmienky na školách a študijné zázemie (SR – 65 percent, EÚ – 67 percent).

“Je to určitý paradox, na jednej strane v časti verejnosti i v médiách silno rezonuje téma nekvality našich vysokých škôl, samotní študenti sú však so školami spokojní,” uviedol minister školstva Juraj Draxler s tým, že svoju úlohu môžu hrať aj rozdielne očakávania. “Nechcem o nich špekulovať, poviem len, že ministerstvo pripravuje prieskumy, ktoré sa pozrú na poskytovanie služieb či kvality pedagogického procesu aj na základe objektívnych kritérií. Práve konfrontácia týchto dvoch rozdielnych druhov prieskumov nám v budúcnosti môže výrazne pomôcť v chápaní nášho vysokoškolského prostredia,” dodal.

Zhoda medzi študentmi bola aj v spokojnosti s internátnym ubytovaním. So svojím súčasným ubytovaním je spokojných 55 percent slovenských študentov. Európski vysokoškoláci majú priemernú spokojnosť na úrovni 60 percent. V prieskume študenti odpovedali aj na otázky o spokojnosti s organizáciou štúdia, rozvrhom hodín či možnosťou výberu predmetov, kde sa pozitívne vyjadrila polovica slovenských študentov.

Na otázku, “Ako hodnotíte svoje šance na trhu práce po absolvovaní Vášho súčasného študijného programu?”, boli odpovede skôr skeptické. Len tretina študentov si totiž myslí, že so zamestnaním nebudú mať problém. Ich rovesníci z ostatných krajín sú optimistickejší. Spokojnosť vyjadrilo 50 percent z nich.

Prieskum Eurostudent sa primárne zameriava na socioekonomické aspekty života vysokoškolských študentov, pýta sa ich však aj na ich hodnotenie kvality vysokých škôl. V Slovenskej republike sa prieskum realizoval na vzorke 3734 študentov I. aj II. stupňa dennej formy štúdia počas novembra a decembra 2013. Najbližší podobný prieskum bude na budúci rok.

Zdroj: TASR

Foto: TASR