Najväčšie odborné podujatie všeobecných lekárov v roku 2014

Doctor talking to senior patient

V tradičnom májovom termíne Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých SLS organizuje 35. kongres SSVLD SLS 16.5. a 17.5.2014 v Žiline. Očakávajú na ňom takmer 500 všeobecných lekárov a významných čestných hostí zo Slovenska aj zo zahraničia.

Účasť prisľúbila ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. Peter Krištúfek, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku Darina Sedláková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková a predseda Společnosti všeobecního lékařství z Českej republiky doc. Svatopluk Býma.

Všeobecné lekárstvo stojí na prahu zásadných zmien, čo organizačný výbor zohľadnil v príprave odborne mimoriadne zaujímavého programu. Okrem medicínskych tém rozdelených do blokov, ktoré sú zamerané na prax sa organizátori rozhodli venovať priestor aj informáciám o rezidentskom programe, o ktorý je medzi mladými lekármi nečakane veľký záujem. Nosným blokom úvodného dňa kongresu budú prezentácie revíznych lekárov, ktorí sa budú venovať najčastejším problémom v ambulanciách všeobecných lekárov z pohľadu revízneho lekárstva. Prednášky sa zamerajú na analýzu spôsobu a predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok či kontrolu ambulantných výkonov. Je to prvýkrát, čo sa lekári oboch špecializácií stretnú na podujatí organizovanom všeobecnými lekármi, aby prediskutovali praktické otázky, ktoré je potrebné riešiť spoločne, odborne a efektívne.

„35. kongres SSVLD SLS prinesie množstvo jedinečných informácií, preto sa tešíme na užitočné prednášky a podnetnú diskusiu “, uviedol za organizátorov prezident SSVLD SLS Peter Marko. „Teší nás veľký počet prihlásených účastníkov a sme presvedčení, že ich zaujmeme komplexnosťou a pestrosťou programu“, dodal. Dvojdňové podujatie sa tak stane najväčším odborným stretnutím všeobecných lekárov na Slovensku v tomto roku a je nesporné, že prispeje k výmene nových poznatkov v tomto odbore.

Podujatie sa koná taktiež pri príležitosti významného sviatku všeobecných lekárov v celom svete, nakoľko WONCA – svetová organizácia všeobecných lekárov oslavuje 19. mája Svetový deň všeobecných lekárov na všetkých kontinentoch. Tento významný deň bol ustanovený na celosvetovej konferencii všeobecných lekárov Wonca World v mexickom Cancúne v roku 2010.

Zdroj: Primárny kontakt

Foto: fotolia.com