Najviac chorých je medzi najmenšími deťmi

ID-10075953

V 42. kalendárnom týždni na Slovensku, v porovnaní s týždňom predchádzajúcim poklesla chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 7,8 % (graf l). Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 572/100 000 (graf 2). Informoval o tom hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.

Priebeh ochorení sprevádzali komplikácie u 949 osôb, čo sú 2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (530), otitídy (231) a pneumónie (188).

Ochorenia hlásilo 63 % lekárov pre deti a dorast a 54 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni hlásených 4 231 ochorení (chorobnosť 137,4/100 000), čo je 9 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.

Vírus chrípky nepotvrdili

V 42. kalendárnom týždni vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrili 32 nasopharyngeálnych výterov a 11 dvojíc sér. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií sú uvedené v tabuľke. Vo vyšetrených vzorkách nasopharyngeálnych výterov a dvojíc sér sa nepotvrdil vírus chrípky ani iný nechrípkový etiologický agens.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrili 101 vzoriek biologického materiálu (43 nazofaryngeálnych výterov a 58 dvojíc sér), z ktorých bol v piatich prípadoch potvrdený adenovírus.

 Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

V 42. kalendárnom týždni nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 boli hlásené štyri prípady SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org a www.ecdc.europa.eu.

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 42. kalendárnom týždni 2013

 tab

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

 

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Zdroj: ÚVZ SR.

Ilustračné foto: internet