Naši rezidenti prvýkrát prednášali na Kongrese SVLS

IMG_20160514_084304

Rezidentský program je úspešný a je jednoznačné, že naši mladí kolegovia sa chopili príležitosti ukázať svoj odborný potenciál. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska ako líder vo vzdelávaní a reforme primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku dala prvýkrát v histórii možnosť vystúpiť na Kongrese SVLS s prezentáciami aj našim rezidentom. „Rezidentský program je “dieťaťom” SVLS a sme naň hrdí. Desať rokov sme urputne bojovali za to, aby sme si ho mohli takpovediac vytrucovať. Stále je na ňom čo zlepšovať, podstatné však je, že sme začali a sme úspešní. Sme veľmi radi, že štát pochopil, že primárna zdravotná starostlivosť bude efektívna a dostupná pre pacientov iba vtedy, ak ju budú kreovať samotní lekári v teréne,“ povedala Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska a autorka odbornej koncepcie rezidentského programu v Slovenskej republike. „Máme stále veľa neprajníkov a dokola musíme vysvetľovať, že si svojich nástupcov dokážeme vychovať tak, aby bola zachovaná kontinuita zdravotnej starostlivosti o našich pacientov. Čaká nás ešte dlhý a ťažký zápas o zachovanie všeobecného lekárstva. To, že naši rezidenti sú súčasťou práce v odbornej spoločnosti, je skvelé – postupne na nich môžeme delegovať všetko to, čo budú o niekoľko mesiacov už robiť sami. Mám z toho skutočne úprimnú radosť. Obaja naši rezidenti pripravili výborné prezentácie na vysokej odbornej úrovni, čo svedčí o tom, že všeobecné lekárstvo na Slovensku sa o svoju budúcnosť postupne môže prestať obávať,“ dodala Monika Palušková.

Na snímke z Kongresu SVLS 2016 zľava doprava: Patrícia Eftimová (predsedníčka Sekcie SVLS pre vzdelávanie, vedu a výskum), Martin Kaško (rezident-absolvent), Anna Kubusová (rezidentka), Eva Jurgová (viceprezidentka SVLS).

Autor: poly

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska