Nebezpečná kozmetika obsahuje olovo, nikel, mikroorganizmy

Kartoffel ErdäpfelNa nebezpečné kozmetické prípravy s obsahom nepovolených a karcinogénnych látok upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Kontrolóri ich našli v Chorvátsku a Nemecku a nahlásili ich do systému rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky RAPEX. Je možné, že sa tieto výrobky vyskytujú aj na Slovensku.

Medzi nebezpečnými výrobkami je čínsky rúž „Yabaolian Truth Love“, ktorý obsahuje olovo (2,04 mg.kg-1), čo je v rozpore  s prílohu č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Olovo je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie.

Krém na pokožku „Pullach hof Kartoffel – Erdäpfel Creme“ vyrobený v Nemecku prekračuje povolený obsah mikroorganizmov (Enterobacter gergoviae – 120 000 KTJ/g).

V ďalšom nemeckom výrobku, permanentnom make-upe „Ri-soft Colors Profi Deep Black Eyeliner“ zistili prekročenie povoleného množstva nečistôt niklu (19,9 +/- 4 mg.kg-1). Aplikácia tohto výrobku pod pokožku predstavuje nebezpečenstvo vzniku alergickej reakcie.

Nebezpečná je aj japonská farba na tetovanie „Tattoo outlining ink“. Obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU – 16617 μg.kg-1) a látky benzo(a)pyrene (71 μg.kg-1 ) .

“Výrobky (farby na tetovanie a farby na permanentný make up) nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up),” uvádza hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.

Úplné informácie o výrobkoch nájdete na www.uvzsr.sk.

Autor: ok

Foto: archív ÚVZ SR