Nemocnica Košice-Šaca získala piatykrát Slovak Gold Exclusive

Zľava RNDr. Tomislav Jurik, CSc., MUDr. Juraj Vančík, CSc.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v týchto dňoch opätovne získala certifikát Slovak Gold Exclusive na ďalších 24-mesiacov do 20.novembra 2016. Nemocnica je držiteľom ocenenia od novembra 2006. Cenu udeľuje Nadácia Slovak Gold (uznávaný systém certifikácie produktov nadštandardnej kvality).

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, patriaca do skupiny zdravotníckych zariadení UNIPHARMA, získala certifikát Slovak Gold Exclusive ako prvé zdravotnícke zariadenie na Slovensku a naďalej je jediným zdravotníckym zariadením, ktorému bolo toto ocenenie udelené. Ocenenie za výborné hospodárske výsledky a stabilitu, zabezpečovanie ďalších hodnôt, ako sú napríklad investície do ľudských zdrojov, ochrana zdravia a životného prostredia, plnenie si daňových a odvodových povinností, korektné obchodné vzťahy či verejný prospech obhájila po piatykrát.

Foto: Tomislav Jurik, riaditeľ spoločnosti UNIPHARMA (vľavo) a Juraj Vančík, riaditeľ Nemocnice Košice – Šaca

„Opätovné predĺženie platnosti certifikátu Slovak Gold Exclusive je pre našu nemocnicu potvrdením, že poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je u nás stálym štandardom a o zvyšovaní kvality nielen hovoríme, ale pacienti to aj skutočne pocítili. Som hrdý na svojich spolupracovníkov a som presvedčený, že v podobnom trende budeme pokračovať aj v nasledujúcom období,“ povedal Juraj Vančík, riaditeľ nemocnice Košice-Šaca.

Prepožičanie práva používať značku Slovak Gold Exclusive je časovo obmedzené na dobu platnosti, t. j. 24 mesiacov, prípadne na dobu ďalšieho predĺženia jeho platnosti (ďalších 24 mesiacov). Doteraz bolo udelených 13 certifikátov Slovak Gold Exclusive, v súčasnosti je držiteľom tohto ocenenia len 5 firiem v rámci Slovenska.

Nemocnica Košice-Šaca má okrem Slovak Gold Exclusive na konte aj iné ocenenia, napr. získala integrovaný certifikát manažérstva kvality ISO:2000 a životného prostredia ISO 14001:2004, Cenu primátora mesta, certifikát rodovo zodpovednej organizácie či Baby Friendly Hospital.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica patriaca do skupiny zdravotníckych zariadení UNIPHARMA vznikla v roku 2003 (hoci história tohto zdravotníckeho zariadenia siaha až k roku 1961). So spádovou oblasťou približne 100 000 obyvateľov. Zamestnáva 963 zamestnancov. Lôžková časť (379 postelí) má priemernú obložnosť lôžkového fondu 73,55%, s priemernou dobou hospitalizácie 6,14 dňa. Priemerná ročná hospitalizácia je okolo 17000 pacientov. Počet operačných výkonov je 10266 ročne a približne 1685 pôrodov. Poliklinická časť pozostáva z 15 ambulancií všeobecného lekárstva, 7 stomatologických ambulancií a 67 odborných ambulancií. V ambulanciách a na SVaLZ pracoviskách je ročne ošetrených viac ako 788000 osôb, pričom počet ambulantných výkonov je viac ako 1918000.

Nadácia Slovak Gold (uznávaný systém certifikácie produktov nadštandardnej kvality) udeľuje ceny Slovak Gold za výrobok, službu či špecifický produkt. Slovak Gold Exlusive udeľuje subjektu – obvykle firme. Značka Slovak Gold je všeobecne známym symbolom kvality s 20-ročnou tradíciou. Slovak Gold Exclusive je ocenenie za výborné hospodárske výsledky a stabilitu, zabezpečovanie ďalších hodnôt, ako sú napríklad investície do ľudských zdrojov, ochrana zdravia a životného prostredia, plnenie si daňových a odvodových povinností, korektné obchodné vzťahy, či verejný prospech. Tieto atribúty vysokého kreditu, vierohodnosti a spoľahlivosti certifikovanej Nemocnice Košice – Šaca hodnotila a potvrdila osobitná komisia odborníkov v súčinnosti s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Zdroj: Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Foto: Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, fotolia.com