Nemocnica pri obstarávaní prístrojov porušila zákon

Doctor With Patient Getting Mammogram X-ray Test
Viaceré porušenia zákona o verejnom obstarávaní zistil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súťaži Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Bojniciach na obnovu prístrojového vybavenia rádiodiagnostického oddelenia (RDG) a digitalizácie nemocnice. Vyplýva to z kontroly, ktorú ÚVO ukončil 15. januára. TASR o tom dnes informoval vedúci oddelenia styku s verejnosťou a vzdelávania ÚVO Ján Mažgút.Ako ďalej uviedol, pri výkone kontroly zistil ÚVO celkom deväť porušení zákona o verejnom obstarávaní, pričom tieto sa okrem iného týkali kratšej lehoty na vyžiadanie si súťažných podkladov, stanovenia podmienok na účasti na preukázanie osobného postavenia v rozpore so zákonom a princípom transparentnosti, chýbajúceho návrhu zmluvy. Ďalej sa týkali aj vyhodnotenia ponuky uchádzača PULImedical ako úspešnej aj napriek skutočnosti, že nespĺňala všetky ňou stanovené požiadavky na predmet zákazky či uzatvorenia zmluvy v rozpore so stanovenými požiadavkami v súťažných podkladoch. “Vzhľadom na to, že niektoré zo zistení vykazujú skutkový stav správneho deliktu, bude celý tento prípad postúpený na správne konanie,” skonštatoval.

Zrekonštruované RDG oddelenie NsP v Bojniciach slávnostne otvorili v júli minulého roka. Celková investícia predstavuje 1,2 milióna eur, jej financovanie však nie je ani po viac ako polroku doriešené, keďže ani nemocnica, ani Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ zariadenia nemá na to prostriedky. “Po definitívnom stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie k predmetnej súťaži bude Trenčiansky samosprávny kraj následne uvedený problém riešiť s vedením NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Je potrebné počkať na právoplatné stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie,” ozrejmila vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK Jana Paulínyová.

S modernizáciou oddelenia začala bojnická nemocnica ešte v závere roka 2013. Na rekonštrukciu a nákup nových prístrojov dalo podľa bývalého riaditeľa Jána Belanského ešte v polovici roka 2012 súhlas predchádzajúce vedenie TSK. Nemocnica začala v septembri 2012 s verejným obstarávaním predbežným oznámením, v ktorého podmienkach bolo uvedené, že investíciu zafinancuje z kapitálových výdavkov TSK, ak tieto prostriedky pridelené nebudú, zadávateľ verejnú súťaž zruší. Príprava a špecifikácia na súťaž trvala niekoľko mesiacov, v júli 2013 uverejnila nemocnica vo Vestníku verejného obstarávania súťaž na dodávateľa, do nej sa prihlásil jediný uchádzač, s ktorým aj vedenie nemocnice začiatkom novembra 2013 podpísalo zmluvu. Pripomienky zo strany TSK počas obdobia verejného obstarávania podľa Belanského neboli žiadne. Súčasný predseda TSK Jaroslav Baška upozornil, že nemocnica zmluvu podpisovať nemala, keďže kraj bol v tom období v rozpočtovom provizóriu.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com