Nemocnica vyhlásila 200 pacientov omylom za mŕtvych

Sick patient with paramedic in ambulance treatment
Nemocnica v austrálskom meste Melbourne bude zrejme čeliť veľkým nepríjemnostiam. Austin Hospital vyhlásila 200 ňou ošetrených pacientov za mŕtvych napriek tomu, že k ich úmrtiu nedošlo. Túto skutočnosť stihla oznámiť faxom všetkým ambulantným všeobecným lekárom, ktorí mali pacientov pred ich “úmrtím” v starostlivosti a dokonca aj jednej rodine.
Ako uviedla nemocnica vo svojom ospravedlnení príbuzným, lekárom aj ostatnej verejnosti k omylu došlo zlyhaním ľudského faktora. Príčinou bola zámena prepúšťacích správ s inými tlačivami, ktoré nemocnica bežne používa. Nie je jasné, či pre dotknutých pacientov a ich príbuzných bude toto vysvetlenie dostačujúce a či nepodniknú ďalšie právne kroky.

Autor: poly

Foto: fotolia.com