Na Slovensku sa zabezpečí tiesňové volanie eCall z áut

zoznam.sk

Nepočujúci majú od januára možnosť ozvať sa na tiesňové číslo 112 prostredníctvom krátkych textových správ (SMS). Zabezpečuje sa im tak rovnaký prístup k tiesňovým službám. Vyplýva to z novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorá nadobúda 1. januára 2018 účinnosť.

Tiesňové služby sú ľuďom prístupné bezplatne prostredníctvom národných čísiel tiesňového volania 158, 155 a 150 a prostredníctvom európskeho čísla tiesňového volania 112. “Prístup k tiesňovým službám však bol možný len prostredníctvom hlasového telefonického volania, čo bolo diskriminujúce voči občanom so sluchovým postihnutím a mohlo v špecifických prípadoch oddialiť poskytnutie pomoci osobám, ktoré boli obeťami násilnej trestnej činnosti,” uvádza sa v novele, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy spolu s ministerstvom vnútra.

Prístup na číslo 112 prostredníctvom SMS správy je tak alternatívnym prístupom ľudí k tiesňovým službám. Má slúžiť najmä ľuďom so sluchovým postihnutím, ale je vhodný aj pre ľudí v tiesni, pre ktorých nie je bezpečné telefonovať. Ide napríklad o obete a svedkov páchania násilnej trestnej činnosti.

Posielanie SMS správy na číslo 112 sa však nevzťahuje na cudzincov využívajúcich roaming. Takáto služba totiž nie je medzinárodne štandardizovanou a v zahraničí sa neposkytuje, cudzí mobilní operátori možnosť posielať takéto SMS správy nepodporujú. Slovenskí mobilní operátori tak nemajú technickú a ani právnu možnosť zabezpečiť posielanie takýchto SMS správ na číslo 112.

Na základe novely sa zároveň na Slovensku zabezpečí príjem a spracovanie volaní eCall. Volanie eCall je tiesňové volanie na číslo 112 z osobného alebo nákladného auta s hmotnosťou do 3,5 tony. Iniciované je buď manuálne posádkou auta v tiesni, alebo automaticky autom v prípade dopravnej nehody.

Od bežného tiesňového volania sa eCall líši tým, že okrem nadviazania hlasového spojenia operátora s posádkou auta je z vozidla prostredníctvom hlasového kanála automaticky odoslaná dátová veta. Tá obsahuje informácie o type vozidla, o jeho polohe a smere jazdy, type paliva a predpokladanom počte pasažierov.

Dostupnosť týchto údajov môže podľa ministerstva výrazne urýchliť zásah zložiek integrovaného záchranného systému a zabezpečiť pomoc v tiesni aj v prípade, že posádka auta nie je schopná v dôsledku dopravnej nehody komunikovať a privolať si pomoc sama.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com