Registrácia na Kongres SVLS 2018 v Šamoríne-Čilistove začala 1.1.2018

svls

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) usporiada v dňoch 17. – 19. mája 2018 najväčšie a najvyššie cenené odborné podujatie pre všeobecných lekárov na Slovensku – Kongres SVLS 2018 v Šamoríne – Čilistove.

Elektronická registrácia na kongres sa začala 1. januára 2018 na www.svls.sk

V posledných rokoch nás poctili svojou návštevou Jeho excelencia prezident SR Andrej Kiska, traja ministri zdravotníctva SR a ďalší významní hostia z domova aj zo zahraničia. Je to prejav vysokej prestíže a rešpektu voči SVLS a všeobecným lekárom. Minulý rok sa kongresu SVLS zúčastnilo zhruba tisíc lekárov, sestier, hostí a desiatky vystavovateľov.

Kongres SVLS 2018 venuje pozornosť aktuálnej hlavnej téme Odvrátiteľné úmrtia – možnosti ambulantnej praxe. Súčasťou programu budú okrem prednášok aj moderované diskusné fóra, originálne workshopy, double talky, inovatívne postery či sekcia sestier. Nebude chýbať právo a legislatíva, Dynamický Vyšehrad krajín V4, revízne lekárstvo, pracovná zdravotná služba, kazuistiky z našich ambulancií a mnohé ďalšie zaujímavé témy … Samozrejme, medzi prednášajúcimi a lektormi budú tradične prevažovať samotní všeobecní lekári. Opäť budú k dispozícii originálne aktivity SVLS, ktoré všeobecní lekári nezažijú na žiadnom inom podujatí. Spomeniem iba niektoré – Hodina otázok a odpovedí so zdravotnými poisťovňami, Medical Tribune, Lekárska izba SVLS, Time For Residents, výstava umeleckých diel všeobecných lekárov Orbis Pictus. Jednému zo všeobecných lekárov bude udelený čestný titul Laureát ceny SVLS za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2018.

Kongres SVLS 2018 prináša ďalšiu novinku – v stredu 16. mája 2018 popoludní sa pred oficiálnym otvorením kongresu uskutoční kreditovaná Lekárska izba SVLS s rozšíreným diskusným fórom. Bude venovaná aktuálnym otázkam praxe v našich ambulanciách a súvisiacim legislatívnym zmenám. Podelíme sa o skúsenosti a navzájom si poradíme.

Máme pre vás pripravené aj hodnotné zážitky s účasťou známych umelcov. V prvý deň kongresu sa stíšime počas tradičného komorného programu pri sviečkach a v piatok sa stretneme na diskusnom spoločenskom večere. Jeho súčasťou bude slávnostné odovzdanie ocenení Kongresu SVLS 2018 za najlepšiu prednášku/workshop, poster a umelecké dielo v Orbis pictus.

Spoločne si užime kongresovú atmosféru so špičkovým odborným a spoločenským programom a množstvom priateľských stretnutí a rozhovorov.

Úprimne sa na vás tešíme.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska

Kongres_SVLS_Samorin-19Kongres_SVLS_Samorin-115_AWG9910Kongres_SVLS_Samorin-72Kongres_SVLS_Samorin-109Kongres_SVLS_Samorin-94