NKÚ zistil v nemocniciach drahé nákupy a porušovanie zákonov

Viaceré pochybenia a porušovanie zákonov odhalili výsledky veľkej kontroly v deviatich štátnych univerzitných a fakultných nemocniciach zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Protokoly z kontrol v bratislavskej a univerzitnej košickej nemocnici, ako aj vo fakultných nemocniciach v Trenčíne, Prešove a Banskej Bystrici poputujú orgánom činným v trestnom konaní. Dôvodom sú tendre na drahú zdravotnícku techniku.Proces obstarávania zdravotníckej techniky vykazoval podľa NKÚ veľkú mieru netransparentnosti. “Vo viacerých prípadoch sa víťazmi stali spoločnosti, ktoré predtým nemocnica oslovila kvôli stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky, v predstihu tak boli informované o cenovej úrovni, ako aj o zámere uskutočniť obstarávanie, čím oproti ostatným uchádzačom získali konkurenčnú výhodu,” uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Kontrola sa týkala tendrov nad 200.000 eur.V iných prípadoch kontrolóri poukázali na neštandardné konanie potenciálnych záujemcov o verejnú súťaž. “Až v 20 prípadoch si podklady vyžiadali viacerí záujemcovia, ponuku však predložil iba jeden. Keďže medzi nemocnicu a výhradného dodávateľa vstupuje medzičlánok, vzniká riziko predraženia nakupovanej techniky. Kontrolóri zistili navýšenie ceny v rozmedzí od 32 do 167 percent,” priblížila Bolech Dobáková. Pre nákupy zdravotníckej techniky platia od minulého roka nové pravidlá, ktoré by mali drahým nákupom zabrániť.

Kontrolóri, ktorí preverovali obdobie posledných piatich rokov, najčastejšie poukazujú na porušovanie zákona o rozpočtových pravidlách. Ten je pre nemocnice základnou právnou normou v oblasti vynakladania verejných zdrojov a hospodárenia s nimi. “Kontrolou bolo zistené, že neexistuje jednotný systém riadenia rozpočtov, čo neumožňuje ministerstvu zdravotníctva získavať informácie, na základe ktorých by mohol rezort vykonávať detailnú analýzu jednotlivých problémov, ich riešenia a premietania do príkladov dobrej praxe,” priblížila Bolech Dobáková.

Kontrola ukázala, že rozpočty nemocníc sú viac-menej formálne dokumenty, pretože ich skoro vôbec nedodržiavajú. Schválené rozpočty nevedia nemocnice naplniť z hľadiska ich doterajšieho fungovania. Opatrenia, ktoré by tento stav zvrátili, podľa NKÚ vyvodené neboli. Doterajší vývoj mal preukázať, že manažment nemocníc nehľadal rezervy v znižovaní nákladov, pretože náklady v hlavných nákladových položkách za kontrolované obdobie rástli.

Kontrolu deviatich nemocníc začal NKÚ vo februári. Posvietil si na fakultné nemocnice v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove, Nových Zámkoch, Trenčíne, Žiline, Trnave a univerzitné nemocnice v Bratislave a Košiciach. Kontroly majú pokračovať aj v ďalších nemocniciach.

Prešovská nemocnica porušila pri obstarávaní právnych služieb zákon

Prešovská fakultná nemocnica mala pri nákupe právnych služieb porušiť zákon o verejnom obstarávaní. Ako vyplýva zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), pochybila pri cenovom prieskume aj pri stanovení ceny zákazky. Kontrola sa týkala obdobia rokov 2011 až 2015, nemocnica využíva externé právne služby od roku 2007.

Ilustračné Foto: TASR – Radovan Stoklasa

“Bolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri uskutočnení cenového prieskumu trhu na právne služby v roku 2013 a pri absencii spôsobu výpočtu stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky k verejnému obstarávaniu na právne služby v roku 2009. Tiež nebolo dostatočne preukázané zvýšenie mesačnej odmeny v roku 2009 a nezverejnením dodatku k zmluve z roku 2011 bol porušený zákon o slobodnom prístupe k informáciám,” píše sa v správe z kontroly NKÚ.

Zmluvu na právne služby pre prešovskú fakultnú nemocnicu kritizovala vo februári vtedajšia podpredsedníčka Národnej rady SR a terajšia poslankyňa Erika Jurinová (OĽaNO). Upozornila, že nemocnica mesačne platí za právne služby niekoľkonásobne viac ako iné zariadenia. Vedenie nemocnice jej kritiku vtedy odmietlo.

Rezort zdravotníctva závery kontroly NKÚ v nemocniciach rešpektuje

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rešpektuje závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v deviatich štátnych nemocniciach. Tá odhalila viaceré porušenia zákonov. “Minister Tomáš Drucker sa informoval o výsledkoch kontrolnej činnosti aj na osobnom stretnutí s predsedom NKÚ Karolom Mitríkom. MZ SR je aj do budúcnosti plne pripravené spolupracovať s úradom pri kontrolnej činnosti v oblasti zdravotníctva,” reagovala hovorkyňa rezortu Stanislava Pondelová.

Pripomenula, že ministerstvo spustilo na zlepšenie situácie v zdravotníctve 26 projektov s cieľom nastaviť transparentné a efektívne procesy v rezorte. “Minister T. Drucker od svojho nástupu do funkcie zdôrazňuje, že jednou z ťažiskových priorít je zefektívnenie fungovania rezortu vo všetkých segmentoch,” doplnila Pondelová. Napomôcť má tomu zriadenie Úradu pre riadenie podriadených organizácií, ktorý kontroluje aj nemocnice.

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.Foto: TASR – Jakub Kotian

Vyše stovku organizácií tak ministerstvo riadi na spôsob holdingu. Bez vedomia úradu, a teda ministerstva, už jednotlivé nemocnice neobstarávajú a nenakupujú. “Okrem toho má úrad na starosti aj centrálnu kontrolu finančného výkazníctva nemocníc či implementácie projektov. Radí i v tom, ako by nemocnica mohla ušetriť,” priblížila Pondelová.

Vyššej efektivite a transparentnosti v zdravotníctve má pomôcť aj projekt centrálneho obstarávania CT prístrojov pre viacero nemocníc. Ministerstvo očakáva, že prinesie úsporu finančných prostriedkov vo výške 20 až 40 percent. Ďalšie milióny eur majú zase ušetriť zmeny v nákupoch špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

Viaceré pochybenia a porušovanie zákonov odhalili výsledky veľkej kontroly v deviatich štátnych univerzitných a fakultných nemocniciach zo strany Najvyššieho kontrolného úradu. Protokoly z kontrol v bratislavskej a univerzitnej košickej nemocnici, ako aj vo fakultných nemocniciach v Trenčíne, Prešove a Banskej Bystrici poputujú orgánom činným v trestnom konaní. Dôvodom sú tendre na drahú zdravotnícku techniku.

Zdroj: TASR
Foto: TASR