Nová magnetická rezonancia v Spišskej Novej Vsi

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi plánuje spustiť nové pracovisko magnetickej rezonancie (MR) v piatok 22. mája. Pacienti, ktorí majú vystavenú žiadanku od svojho lekára špecialistu, sa však už teraz môžu objednať na vyšetrenie. Pracovisko bude vykonávať všetky vyšetrenia MR vrátane kontrastných, výnimkou sú vyšetrenia prsníka a srdca.

“Od začiatku mája je nové diagnostické zariadenie v nábehovej fáze. Za ten čas aj odborný personál prešiel viacerými školeniami. Som rada, že zatiaľ ide všetko podľa plánu a nemocnica môže začať prijímať objednávky na vyšetrenia ešte pred oficiálnym otvorením,” uviedla námestníčka pre lekársko-preventívnu starostlivosť spišskonovoveskej nemocnice Renáta Šuláková. Hlavné indikácie sú neurologické, ortopedické, chirurgické, traumatologické, onkologické a ostatné. Na pracovisku pracuje denne lekár a dvaja rádiologickí technici.

Na vyšetrenie sa môžu pacienti objednať buď osobne s vyplnenou žiadankou na pracovisku MR, prostredníctvom lekára špecialistu, ktorý môže pacienta objednať aj telefonicky i zaslaním vyplnenej žiadanky poštou. Pred vyšetrením má klient vyplniť dotazník, ktorý bezprostredne pred návštevou MR na pracovisku overí s rádiologickým technikom, následne bude poučený o spôsobe vyšetrenia a podpíše informovaný súhlas s vyšetrením MR. “K vyšetreniu je potrebné doložiť všetku dostupnú písomnú a obrazovú dokumentáciu, súvisiacu s požadovaným vyšetrením,” zdôraznila Šuláková. Vďaka novému pracovisku sa podľa nej výrazne rozšíria diagnostické možnosti nemocnice najmä v oblastiach ochorení kĺbov, centrálneho nervového systému, ciev a srdca. Ambíciou tohto zdravotníckeho zariadenia je ponúknuť krátke čakacie lehoty, ktoré by sa mali rátať iba na dni.

“Hlavnou súčasťou nového pracoviska je 16-kanálová magnetická rezonancia, jej jadro tvorí magnet, cievky a vyhodnocovacia stanica so softvérom. Má až o 27 % vyššie priestorové rozlíšenie a detailnejšie zhodnotenie snímok, znížený režim hlučnosti a zabezpečuje vyšší komfort pre pacienta,” priblížila zariadenie Šuláková. Vďaka radu cievok budú môcť lekári vyšetrovať celé telo, a to vrátane mozgu, krčnej chrbtice, ramien, kolien, brucha, panvy, končatín, ciev i srdca.

Zdroj: TASR
Foto: TASR