Nová publikácia o slovenskom zdravotníctve

who-logo1

Zdravotníctvo v pohybe (Health in Transition, HiT) je edícia, ktorú vydáva European Observatory on Health Systems and Policies, partner Regionálneho úradu WHO pre Európu.

V decembri  2016 vyšla už tretia aktualizácia HiT – Slovakia, ktorá poskytuje detailný popis zdravotníckeho systému v krajine, prebiehajúce a plánované reformy, úspechy a úskalia politík a stratégií.

Autorský kolektív  pracoval v zložení: Martin Smatana, Peter Pažitný, Daniela Kandilaki, Michaela Laktišová, Darina Sedláková, Monika Palušková, Ewout van Ginneken, Anne Spranger.

Plné znenie publikácie je dostupné tu

Oficiálna prezentácia publikácie sa uskutočnila na MZ SR 3. februára 2017 za účasti ministra zdravotníctva, autorského kolektívu a pozvaných hostí.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: WHO