Nová téma Akadémie medicínskeho vzdelávania je veľmi úspešná

Uplynulý víkend sa na Táloch uskutočnila tohtoročná tretia Akadémia medicínskeho vzdelávania, Fórum kardiálneho zlyhávania.

Ako už tradične bol „plný dom“. Z celého Slovenska prišlo 120 všeobecných lekárov, aby sa zdokonalili vo vyhľadávaní rizikových pacientov, ktorým hrozí kardiálne zlyhávanie, precvičili si modelové situácie na reálnych kazuistikách. Absolvovali tiež právny blok, blok pracovnej zdravotnej služby, liečby, posudzovania spôsobilosti pacientov s kardiálnym zlyhávaním na rôzne činnosti aj predoperačného vyšetrenia.

Ohlasy na vzdelávaciu akciu boli mimoriadne pozitívne. „Kvalitné vzdelávanie je jediná cesta, ako posúvať zdravotnú starostlivosť vo všeobecnom lekárstve dopredu,“ povedala Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a odborná garantka podujatia. „Nikoho už nezaujme suché memorovanie, ani pasívne sedenie na firemných seminároch. Individuálne vzdelávanie a workshopy sú u nás veľmi populárne. Všeobecní lekári si zvykli na vysokú odbornú úroveň Akadémií, pretože im prinášajú riešenia pre ich každodennú prax,” vysvetlila Palušková. “Príprava každej Akadémie vyžaduje dlhé mesiace príprav, výber a triedenie materiálov, vysoko odborné vytvorenie prezentácií. Aj preto patrí veľká vďaka všetkým lektorom, ktorí nielen samotné vzdelávania na Akadémiách, ale aj všetku komplikovanú špeciálnu prípravu robia vo svojom voľnom čase. Všeobecné lekárstvo sa za posledné roky posunulo práve vďaka tým, ktorí venujú svoje vedomosti, prácu a zanietenie v prospech ostatných kolegov.”

V sobotu popoludní sa konala populárne Lekárska izba SVLS, na ktorej sme diskutovali o aktuálnych témach týkajúcich sa našich ambulancií a právnym súvislostiam novoprijatej “zdravotníckej” legislatívy. Krátke video z diskusie je uverejnené na facebooku SVLS – Všeobecní lekári SVLS.

Najbližšie sa všeobecní lekári zo Slovenska i z okolitých štátov stretnú nielen v rámci Dynamického Vyšehradu krajín V4 na najväčšom a najprestížnejšom podujatí pre primárny kontakt na Slovensku v roku 2018 – na Kongrese SVLS 2018, ktorý sa uskutoční od 17.5. do 19.5.2018 v Šamoríne – Čilistove. V predvečer kongresu budeme spoločne diskutovať o praktických otázkach všeobecného lekárstva počas kreditovanej Lekárskej izby SVLS.

IMG_1365IMG_1370IMG_1371IMG_1364

Autor: poly

Foto: poly