SVLS už dostala odpoveď z Generálnej prokuratúry aj Prezídia Policajného zboru SR

Recht Unrecht Prozess Justiz Justitia - Part 1Dňa 25.4.2018 sa na Ministerstve zdravotníctva SR (MZ SR) uskutočnilo pracovné rokovanie SVLS a MZ SR. Za SVLS sa ho zúčastnili Monika Palušková, prezidentka SVLS, Iveta Vaverková, viceprezidentka SVLS a Jana Striško Senčáková, predsedníčka Sekcie SVLS pre financie a legislatívu. Za MZ SR boli prítomní generálny riaditeľ Sekcie zdravia Miroslav Bdžoch, generálny riaditeľ Sekcie stratégie a programov Peter Salon a riaditeľ Odboru riadenia programov Peter Kažík.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) požiadala o stretnutie, aby MZ SR upozornila na postup v rozpore s viacerými zákonmi pri realizácii eZdravia a prehliadok mŕtvych.

“V rozpore so zákonom postupujú nepravidelne viaceré inštitúcie,” uviedla Monika Palušková. “Ide niektoré vyššie územné celky, ÚDZS, NCZI aj Políciu Slovenskej republiky. Je to ako v absurdistane – neuveriteľné, že všeobecní lekári musia upozorňovať tých, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie zákonov na to, že ich sami porušujú.”

Ako ďalej dodala, SVLS sa obrátila na Generálnu prokuratúru aj Prezídium Policajného zboru SR, aby situáciu riešili v rozsahu svojich kompetencií. “Z oboch inštitúcií sme už dostali odpoveď. Polícia už rieši hlásené udalosti, kedy bol vyvíjaný nátlak na vykonanie prehliadky mŕtveho na všeobecných lekárov. Generálna prokuratúra podnet spracovala a písomne požiadala MZ SR, aby sa ním zaoberalo,” oznámila Palušková.

Ako ďalej uviedla, SVLS formálne požiadala MZ SR, aby sa nielen zaoberalo žiadosťou Generálnej prokuratúry, ale uplatnilo svoju povinnosť umožniť všeobecným lekárom poskytovať zdravotnú starostlivosť bez prerušenia v rámci ordinačných hodín ich vlastných ambulancií a LSPP/APS.

Všeobecní lekári ani dobrovoľne prehliadajúci lekári nesmú opustiť ambulancie, resp. stanice LSPP/APS z dôvodu prehliadky mŕtveho. Pokiaľ by počas ich neprítomnosti prišlo k nečakanej udalosti (život ohrozujúcemu zhoršeniu zdravotného stavu pacientov čakajúcich na vyšetrenie, resp. k ich úmrtiu napr. v čakárni ambulancie), všeobecní lekári ponesú trestno-právnu zodpovednosť. “Z uvedeného dôvodu sme požiadali o MZ SR o uvedenie aplikačnej praxe do súladu s ním vytvorenými zákonmi,” vysvetlila Palušková.

SVLS upozornila na viacero krokov, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou aj pri prevádzke eZdravia. Už teraz je zrejmé, že pochybenia majú závažné právne súvislosti  a je nevyhnutné ich bez odkladu riešiť.

SVLS upozorňuje všeobecných lekárov, aby dodržiavali platnú legislatívu a vo vlastnom záujme nezľahčovali dôsledky jej porušenia.

“Opakovane zdôrazňujeme, že zákony lekárov naozaj chránia. Každý nátlak polície alebo iného subjektu je potrebné okamžite odmietnuť. V opačnom prípade sa všeobecný lekár vystavuje enormnému trestno-právnemu riziku. Pokiaľ sa nebudeme legitímne brániť, evidentne zostaneme v problémoch sami. Zákonné riešenia sú k dispozícii, treba ich iba spoločne využiť,” uzatvorila Palušková.

Autor: poly

Foto: fotolia.com