Nové číslo časopisu Primárny kontakt je už vo vašich schránkach

image001

Letné číslo odborného časopisu Primárny kontakt, ktorý je určený predovšetkým pre všeobecných lekárov, prináša pre svojich čitateľov opäť veľmi zaujímavé témy.

Hlavnou témou čísla je právo v ambulancii všeobecného lekára. V článku, ktorý sa zameral na túto oblasť, sa fundovaný právnik JUDr. Karol Vojtko podrobne venuje právam a povinnostiam pacienta v ambulanciách primárneho kontaktu. V poslednom čase výrazne narastá hostilita pacientov, ich agresivita a nespolupráca pri diagnostike a liečbe sa stáva bežnou a pre lekárov ťažko akceptovateľnou.Lekári na tento stav poukazujú už niekoľko rokov, ale vzhľadom na to, že nemajú právnické vzdelanie, ťažko sa v tejto oblasti orientujú. Redakcia časopisu Primárny kontakt sa preto rozhodla uverejniť článok na túto tému – prednáška, ktorá predchádzala jeho uverejneniu, odoznela na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v máji 2015 v Žiline a bola účastníkmi prijatá veľmi pozitívne.

Časopis uverejňuje aj pozvánku na dlho očakávané prvé podujatie Akadémie Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, Fórum artériovej hypertenzie spolu s programom.

Odborným medicínskym témam dominujú spôsoby dezinfekcie v ambulanciách všeobecných lekárov, možnosti kombinovanej hypolipidemickej liečby u pacientov s dyslipidémiami či novinky z oboru urológie a sexuológie.

Ďalšie články sú zamerané na evidenciu a priznávanie nepeňažného plnenia, ktoré sú lekári povinní uskutočniť po absolvovaní vzdelávacích akcií. Na podnety našich čitateľov budú odpovedať odborníci, ktorí sa tejto téme špeciálne venujú. Tradične je súčasťou obsahu časopisu aj pravidelná rubrika Vy sa pýtame, my odpovedáme, ktorú si vyžiadali samotní čitatelia periodika.

Redakcia časopisu Primárny kontakt Vám želá príjemné letné čítanie a verí, že všeobecným lekárom jeho obsah  pomôže vyriešiť viaceré praktické problémy v ambulantnej praxi.

Autor: poly

Foto: archív redakcie