V celosvetovom rebríčku hodnotenia má Slovensko jednu VŠ

wikipedia

Center for World University Rankings (CWUR) zverejnila rebríček najlepších univerzít na svete, ktorý meria kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy študentov, ale aj prestíž členov fakúlt a kvalitu výskumu. Hodnotenie je nezávislé od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Zo slovenských vysokých škôl sa do tisícky najlepších univerzít na svete dostala ako jediná Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá obsadila v hodnotení 685. miesto, čo je oproti minulému roku zlepšenie o 47 miest. Minulý rok bola totiž na 732. mieste.

Na prvom mieste v hodnotení skončila tak ako minulý rok Harvardská univerzita, nasleduje Standfordská univerzita a Massachusettský technologický inštitút, všetky z USA. Štvrté a piate miesto v rebríčku patrí Cambridgeskej a Oxfordskej univerzite z Anglicka. Z Českej republiky sa do hodnotenia dostalo päť škôl. Najlepšie z nich zabodovala Karlova univerzita v Prahe na 270. mieste, Masarykova univerzita v Brne obsadila 702. miesto, České vysoké učení technické v Prahe je na 716. priečke, Univerzita Palackého Olomouc je na 724. mieste a Vysoká škola chemicko-technologická – VŠCHT skončila na 980. mieste.

Rebríček CWUR prvýkrát vytvorili v roku 2012 v Saudskej Arábii. V roku 2012 a 2013 vytvorili rebríček len 100 najlepších univerzít, minulý rok ich rozšírili na 1000.
Univerzity sú zoradené podľa ôsmich objektívnych kritérií:
1. Kvalita vzdelávania (meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity)
2. Zamestnanie absolventov (merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem v svetových top firmách v pomere k veľkosti univerzity)
3. Kvalita fakulty (podľa počtu vedcov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia)
4. Publikácie (merané počtom vedeckých článkov v renomovaných časopisoch)
5. Vplyv (určuje ho počet vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch)
6. Citácie (merané počtom vysoko citovaných vedeckých článkov)
7. Širší dosah (merané H-indexom univerzity)
8. Patenty (merané počtom medzinárodne podaných patentových prihlášok).

Celý rebríček najlepších univerzít na svete podľa hodnotenia CWUR si môžete pozrieť tu: http://cwur.org/2015/

Zdroj: TASR

Foto: wikipedia.org