Nové pracovisko liečebných aferéz v Košiciach

20130901 aferézy 5

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice zriadila na Klinike hematológie a onkohematológie (KhaOH) nové pracovisko liečebných aferéz. Pracovisko robí výkony s multidisciplinárnym využitím, predovšetkým v hematológii a onkohematológii (najmä pri ochoreniach krvi a kostnej drene), ale aj v nefrológii, neurológii, imunológii, vnútornom lekárstve a i. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová, v uplynulých dňoch začali s komplexnou službou – liečebné aferézy všetkých druhov, ktoré v súčasnosti využíva moderná medicína, pre všetky zdravotnícke zariadenia v Košickom aj Prešovskom kraji, v prípade záujmu a potreby aj pre ďalšie regióny Slovenska. Pri aferéze sa odstraňujú patologické krvné elementy alebo súčastí plazmy pri ich zhubnej nadprodukcii alebo imunitných poruchách. Aferéza sa môže použiť aj pri otravách, ale i niektorých závažných komplikáciách v tehotenstve. Separátorom sa odfiltrujú z organizmu škodlivé alebo nadbytočné zložky krvi.

„Zameriavame sa na separáciu kmeňových buniek, liečebné leukaferézy, plazmaferézy, erytrocytaferézy, tromboaferézy, podľa záujmu plánujeme aj niektoré nadštandardné výkony, ako je imunomodulácia a podobne,“ upresňuje MUDr. Ivana Tresová, ktorá separácie na novozriadenom pracovisku uskutočňuje.

„Ide o metodiku, určenú na konkrétne špecifické situácie a diagnózy, ktorá častokrát predchádza medikamentóznu liečbu pre rýchlosť jej účinku, alebo ju dopĺňa niekedy zmierňuje jej nežiaduce účinky. Existuje aj diagnóza, kde plazmaferéza je dokonca jedinou možnosťou liečby,“ objasňuje primárka KHaOH MUDr. Natália Štecová.

Dva krvinkové separátory sú umiestnené priamo na KHaOH v monobloku na Triede SNP 1. Separácie sa budú vykonávať nielen u hospitalizovaných, ale aj u ambulantných pacientov, pre plánované aj urgentné stavy.

„U niektorých pacientov, najmä onkohematologických ide pri využití aferézy o okamžité zníženie rizika ohrozenia života. U neurologických pacientov dokáže napríklad zmierniť, ba až odstrániť neurologické príznaky. Separáciou sa dá predísť nevratnému zlyhaniu obličiek a potrebe dialýzy pri mnohopočetnom myelóme a týmto liečebným postupom sa môže znížiť aj riziko cievnej mozgovej príhody pri extrémnych hodnotách krviniek,“ dopĺňa MUDr. Ivana Tresová.

Aferézy sú plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Foto: archív UNLP Košice