Piaty titul Bezpečná nemocnica putoval do Banskej Bystrice

cert 18

Rady českých a slovenských nemocníc, ktoré sa môžu pýšiť prestížnym čestným certifikátom Bezpečná nemocnica za používanie bezpečných zdravotníckych prostriedkov dnes rozšírila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Čestný certifikát, ktorý udeľuje Skupina B. Braun od roku 2009, doteraz získalo v obidvoch krajinách 13 nemocníc. Na Slovensku je to zatiaľ päť veľkých nemocníc – v Košiciach, Prešove, Trnave, Bratislave a teraz aj v Banskej Bystrici. Z rúk country managera spomínanej spoločnosti Ing. Petra Šumichrasta certifikát prevzal riaditeľ nemocnice MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Udeľovaný certifikát bezpečnosti je dôležitým ukazovateľom kvality starostlivosti v danej nemocnici a zaručuje pacientom a zdravotníckemu personálu určitý nadštandard. Základnou podmienkou jeho získania je zavedenie používania bezpečnostných prvkov do štandardov ošetrovateľskej starostlivosti a ich dôsledné dodržiavanie všetkými zdravotníckymi pracovníkmi na všetkých pracoviskách. Týmto sa zvyšuje nielen bezpečnosť pacientov, ale predovšetkým tiež bezpečnosť zdravotníckeho personálu, ktorý je každý deň vďaka manipulácii s kanylami a inými zdravotníckymi pomôckami kontaminovanými pacientovou krvou vystavený nebezpečenstvu nákazy hepatitídou typu B a C, vírusom HIV alebo celou radou ďalších závažných infekčných ochorení a z toho vyplývajúcich psychických a sociálnych problémov.

Bezpečnostné kanyly a ostatné bezpečnostné pomôcky sú oproti zastaraným prostriedkom vybavené špeciálnym konštrukčným prvkom, ktorý znemožňuje bodné či rezné poranenia. Po použití ihly sa jej hrot automaticky uzavrie a riziko poranenia a následnej možnej infikácie zdravotného pracovníka alebo pacienta je tak znížené takmer na nulu.

„Kým vo viacerých krajinách Európskej únie je používanie zdravotníckych prostriedkov z bezpečnostnými prvkami stanovené zákonom, v Slovenskej, ani Českej republike takáto povinnosť doteraz uzákonená nebola. Udeľovaním čestného certifikátu bezpečnosti sa preto snažíme nemocnice motivovať k tomu, aby sa európskym štandardom priblížili z vlastnej vôle. Zavedením bezpečnostných prvkov do svojej každodennej práce tak naviac dávajú jasný signál, že sa snažia poskytovať svojim pacientom ten najlepší servis a zamestnancom čo najbezpečnejšie podmienky pre prácu,“ vysvetlil Ing. Peter Šumichrast.

„Veľmi si vážime, že naša snaha bola ocenená a mohli sme sa zaradiť k tým najlepším slovenským nemocniciam. Certifikát bezpečnosti a kvality je pre nás veľkou poctou a pre našich pacientov jasným znamením, že práve u nás dostávajú tú najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť. ,,Bezpečnostné prvky na viac chránia nielen zdravie pacientov, ale tiež zdravie a psychickú pohodu zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť pri práci s rizikovými a vysoko infekčnými materiálmi často krát pod veľkým stresom,“ dodal riaditeľ banskobystrickej fakultnej nemocnice MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

cert 10  cert 19

Foto: archív FnsP FDR/ Juraj Slota