Nové pravidlá prednostného vyšetrenia začnú platiť už od decembra

Ärztin im Wartezimmer mit PatientenOd 1. decembra 2013 budú musieť mať ambulancie v riadnych ordinačných hodinách popri vyčlenenej dobe na prednostné vyšetrenia aj dve hodiny vyčlenené pre pacientov, ktorí na zaplatenie prednostného ošetrenia nemajú peniaze. Novelu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti dnes podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.

Novelu zákona navrhli Tibor Bastrnák, Béla Bugár a József Nagy (Most – Híd) na základe množiacich sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti. Bugárovci tvrdili, že niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín boli znevýhodnení a predlžovalo sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára.

V rámci regulácie si teraz lekári budú musieť nechať schváliť samosprávnym krajom dobu na prednostné vyšetrenie, ktorá bude kontrolovateľná. Bugárovci avizovali, že si na dodržiavanie zákona posvietia a pokiaľ bude potrebné, sú pripravení ,,podať oveľa tvrdší návrh zákona, v ktorom bude jednoznačne stanovené odkedy dokedy môžu lekári prednostne vyšetrovať pacientov.” Podľa novely zákona do výšky doplatku za prednostné vyšetrenie naďalej môže zasiahnuť samosprávny kraj.

Autor: PK

Ilustračné foto: Fotolia