Nové informačné technológie v trnavskej nemocnici

SONY DSC

Na Urgentnom príjme Fakultnej nemocnice Trnava sú do praxe zavádzané nové komunikačné a informačné technológie. Vďaka projektu Bezpečný región – Zdravotníctvo, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, začne personál nemocnice využívať komunikačný systém, ktorý významne zjednoduší a zefektívni prípravu na prijatie pacienta a zlepší koordináciu procesov a ľudských zdrojov. Takýto systém začne Fakultná nemocnica Trnava používať ako prvé zdravotnícke zariadenie na Slovensku.

Fakultná nemocnica Trnava je zdravotnícke zariadenie s veľkou spádovou oblasťou s rozsiahlou cestnou infraštruktúrou. Vzhľadom k týmto skutočnostiam je v nemocnici ošetrené aj množstvo účastníkov dopravných nehôd a pacientov s akútnym zdravotným stavom. Spolupráca s partnermi projektu (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje) priniesla žiadaný výsledok – zavedenie digitálnej komunikácie s jasne definovaným tokom informácií a distribúciou pacientov.

„Spustenie tejto technológie náš Urgentný príjem posúva o ďalší stupeň dopredu. Časť nemocnice, kde ide často o reálny boj o život, dostane systém, ktorý bude skracovať časy zostavenia zdravotníckych tímov a zabezpečí kvalitnejšiu prípravu na ošetrenie pacienta,“ povedal o inovácii Ing. Martin Tabaček, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava.

Cieľom je zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti s maximalizáciou naplnenia liečebných a personálnych kapacít. Systém odstráni komunikačné šumy a zabezpečí prítomnosť každého potrebného člena zdravotníckeho tímu. Využitie technológie spočíva tiež v lepšej koordinácii tímov v prípade mimoriadnych a krízových udalostí. Systém bude spustený v priebehu tohto roka.

„V praxi nám posádka záchrannej služby ohlási zdravotný stav pacienta, ktorý smeruje na Urgentný príjem Fakultnej nemocnice Trnava. Následne lekár definuje jeho stav do nového systému. Ten automaticky zvolá všetkých členov personálu, ktorí sú dôležití pre zabezpečenie kvalitného ošetrenia pacienta,“ popísal činnosť technológie MUDr. Viliam Vadrna, MBA, primár Urgentného príjmu Fakultnej nemocnice Trnava.

Hlavným cieľom projektu Bezpečný región – Zdravotníctvo je vytvorenie užšej spolupráce fakultných nemocníc Jihomoravského kraja Českej republiky a Trnavského kraja Slovenskej republiky. Zvyšovanie intenzity a kvality spolupráce môže v budúcnosti pomôcť napríklad aj pri riešení mimoriadnych udalostí väčšieho rozsahu, ktoré budú vyžadovať zapojenie oboch regiónov.

Zdroj: FNsP Trnava

Foto: FNsP Trnava