Novela navrhuje vyňať semená konope siatej z omamných látok

Cannabis_01_bgiu zdroj wikipedia

Ministerstvo zdravotníctva v novele zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch navrhuje vyňať z I. skupiny omamných látok semená konope siatej. Na samotnú rastlinu sa tento návrh nevzťahuje.

Návrh rezortu zdravotníctva prichádza po podnete zo strany ministerstva pôdohospodárstva. Semená konope siatej totiž neobsahujú kanabinoidy, preto by nemuseli podliehať kontrolným opatreniam, rovnako ani ich spracovanie.

Ako redakciu Primárneho kontaktu informovala Martina Lidinská z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva, do zoznamu I. skupiny psychotropných látok by, naopak, malo pribudnúť nasledujúcich osem nových látok:

1.„AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalén-1-yl)“

2.„5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín“.

3.„Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón“.

4.„Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperidín“.

5.”4-Metylamfetamín, chemicky „1-(4-metylfenyl)-2-aminopropán “.

6.”4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1-(4-metylfenyl)-1-propanón

7.3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón“.

8.”Pentedrón, chemicky 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón”.

Psychotropná látka GBH by sa na základe rezolúcie OSN mala preradiť z III. do II. skupiny omamných látok. Lieky s obsahom tohto liečiva sa tak budú predpisovať na lekárske predpisy s modrým pruhom.

Návrhom sa najprv musí zaoberať Národná rada SR a v prípade jeho schválenia aj prezident.

Ilustračné foto: internet